allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Poephila guttata guttata

Timor zebravink - Poephila guttata guttata - Timor Zebra Finch

De Timor zebravink is nauw verwant aan de grotere zebravink, de Poephila guttata castanotis. Over wat de nominaatvorm is en wat nou de ondersoort, verschillen de meningen nogal. Feit is dat de Timor zebravink als eerste beschreven is (in 1817 tegen de castanotis pas in 1837), de Timor heeft daarom de dubbele naam guttata guttata gekregen. Ook staat vast dat de Timorzebravink een stuk meer lijkt op de wilde zebravinken dan de gekweekte grotere vorm.

Timorzebravinken zijn rond de 8 cm lang, hebben een slank model en een spitse snavel. Op de keel hebben ze geen zebratekening zoals hun grotere neven. Ze komen voor op een aantal Indonesische eilanden, waaronder Timor. Ze leven op uitgestrekte steppes en graslanden, zolang er maar wat struikgewas en water in de buurt is. Afhankelijk van het seizoen trekken ze vaak in zeer grote groepen naar vochtiger gebieden.

Alle zebravinken zijn sociale vogels, ze moeten gezelschap hebben, liefst van één of meer soortgenoten. In de broedtijd vormen ze paartjes, maar het liefst verblijven ze in een groep. Timortjes zijn zeer beweeglijke vogeltjes en ook vreedzaam tegen andere vogelsoorten. De broedtijd in het wild varieert enorm. In droge streken is het begin van het regenseizoen de trigger, pas dan zal er voedsel in overvloed zijn voor de jongen. In vochtiger streken broeden zebravinken vaak door het hele jaar.

Wat de kweek betreft, zijn gezonde Timor zebravinken bijzonder productief. Ze nestelen overal waar het maar even kan, in volières bouwen ze het nest in kastjes, op richels of in beplanting. Ze houden opvallend vaak de nestingang naar de toegangsdeur van de volière gericht, waarschijnlijk om de boel in de gaten te kunnen houden. Ze maken het nest van alles wat maar enigszins voorradig is, gras, hooi, takjes, veren, desnoods reepjes papier.

De pop legt 5 of 6 eitjes, die door man en pop om beurten 12 dagen bebroed worden. De jongen worden goed gevoerd met zaden en insecten. In gevangenschap voldoet een goed eivoer prima, eventueel aangevuld met wat universeelvoer. De jongen groeien snel en vliegen al met 16 of 17 dagen uit. Ze worden dan nog wel 2 tot 3 weken door de ouders gevoerd. Jonge mannetjes tonen al heel vroeg de eerste kleuren op borst en wang.

In het wild eten de vogels voornamelijk graszaden en knoppen, in gevangenschap is een fijn tropisch zaad prima geschikt. Ook trosgierst wordt graag gegeten, vooral jonge vogels leren hiermee snel zaad pellen en eten. Af en kleine beetjes groenten en fruit, wat insectenpaté of universeelvoer maken het menu compleet.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.