allevogels


advertentieruimte

Tragopan temmincki

Temmincks tragopaan - Tragopan temmincki - Temminck's Tragopan

De bijzonder fraai getekende Temmincks tragopaan is een van de vijf soorten binnen het geslacht Tragopan in de familie der fazantachtigen (Phasianidae). Volgens velen is de Temmincks tragopaan zelfs de mooiste van allemaal en inderdaad, de prachtige kleuren, de tekening èn de keelvlek maken de haan tot een ware pracht.
De vogel is voor het eerst beschreven in 1831 door Gray.

De haan is ruim 60 cm groot, de hen blijft wat kleiner. Ook is de hen veel minder spectaculair gekleurd, zij is overwegend bruin.
Het leefgebied bestaat uit dichte bossen in verschillende landen in Zuid-Azië, speciaal bossen met veel onderbegroeiing. Daar leven de tragopanen (buiten de broedtijd) in kleine groepen. Ze leven voornamelijk op de bodem, maar vluchten bij gevaar naar hogere plekken. Ook slapen ze in hoge struiken, vaak met 10 of meer exemplaren bij elkaar.

Temmincks tragopanen eten vruchten, grassen, andere zachtbladige planten en insecten en hun larven.

Zo sociaal als ze zijn buiten de broedtijd, zo fel kunnen de hanen zijn als het broedseizoen nadert. Door de keelvlek vol te pompen met bloed, kleurt deze tot een fel afstekend baltsgereedschap. Andere hanen moeten dan uit de buurt blijven. Zo zoekt elk koppel een rustige plek om te broeden.
De hen maakt een eenvoudig kuiltje in de bosbodem en legt er wat takjes omheen, meer nestbouw blijkt niet nodig. Het nest wordt goed verscholen, vaak tussen hoog gras of onder een dichte struik. Na een uitvoerig baltsritueel volgen er verschillende paringen en enkele dagen later legt de hen haar eieren, meestal 4 per legsel. De hen broedt deze zelf uit in krap een maand en ze zorgt ook zelf voor de jongen. Deze zijn nestvlieders en ze lopen rond en onder de moeder al snel zelf naar voedsel te zoeken. De haan treedt alleen op als bewaker van de hen, het nest en de jongen, met voeren of opvoeden bemoeit hij zich niet.

De jongen komen maar heel langzaam op kleur, het eerste jaar lijken ze allemaal op de hen. Ze zijn zelf geslachtsrijp als ze twee jaar oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.