allevogels


advertentieruimte

Common Pochard

Tafeleend -Aythya ferina - Common Pochard

De tafeleend is een van de 12 soorten binnen het geslacht Aythya. Hij is daarmee verwant aan de bij ons veel voorkomende kuifeend. Hij valt binnen de familie Duikeenden (Aythyinae), eenden die veel van hun voedsel verzamelen onder water.

Er bestaat ook een wat grotere variant van de tafeleend, heel toepasselijk heet die grote tafeleend (Aythya valisineria).
Onze "gewone" tafeleend is al beschreven in het werk van Linnaeus uit 1758 en er zijn nooit ondersoorten van beschreven. Wel komen er vaak kruisingen voor met andere soorten, waaronder de bergeend en de kuifeend.

Tafeleenden hebben een zeer groot verspreidingsgebied, ze leven in ongeveer geheel Europa en Azië. In de winter trekken ze naar het zuiden, de Europese soms naar Afrika, maar meestal naar West- en Zuid-Europa. De Aziatische eenden zoeken de warmere streken in Azië zelf op.
Ook in Nederland kunnen we vaak genieten van deze fraaie eendensoort. In zachte winters trekken ze niet eens weg en zien we groepen uit het hoge noorden hier als wintergast.

Het voedsel van tafeleenden bestaat voor een groot deel uit waterplanten en de wortels daarvan. Daarnaast eten ze mosselen, andere schaal- en schelpdiertjes en slakken en wormen.

De balts is erg fraai om te volgen, verschillende mannetjes zwemmen al fluitend om een vrouwtje en laten zich zo mooi mogelijk zien en horen, tot zij er uiteindelijk een kiest. Dan wordt een geschikte plaats voor het nest gezocht. Waarschijnlijk om voedselconcurrenten te mijden, broeden tafeleenden bijna altijd in de buurt van wat dieper water, waar de niet-duikeenden minder graag komen.
In hoog gras of andere oeverplanten wordt een kuiltje gemaakt waar meestal 10 eieren in gelegd worden. Als enige aankleding gebruikt de eend wat van haar eigen donsveertjes. Ze broedt zelf de eieren uit in 24 of 25 dagen en ook de zorg voor de jongen is een taak die man niet bepaald aanspreekt. Mannetjes trekken soms al heel vroeg naar warmere streken, nog voor de jongen uitgevlogen zijn. Jonge tafeleendjes kunnen vliegen als ze zo'n 2 maanden oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.