allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Athene noctua lilith

Syrische steenuil - Athene noctua lilith - Little owl

De Syrische steenuil is een van de ondersoorten van de ook in Nederland voorkomen steenuil (Athene noctua). Hij leeft in het Midden-Oosten, met name in Syrië.
Het is met een lengte van rond de 22 cm een van de kleinere uilensoorten.

Van de steenuil zijn tegenwoordig maar liefst 19 ondersoorten beschreven.
Ons steenuiltje leeft in en rond gebergtes in droge tot zeer droge streken. Hij drinkt dan ook nauwelijks, al het vocht dat hij nodig heeft, haalt hij uit zijn voedsel. Dat voedsel bestaat uit insecten, kleine knaagdieren en reptielen. De jachtmethodes past deze uil aan aan de omgeving. In kale gebieden jaagt hij door laag over de grond te vliegen en met duikvluchten toe te slaan. In streken met rotsen of struiken zit hij vaak op een uitkijkpost te loeren naar prooien. Anders dan de meeste uilensoorten, jaagt de Syrische steenuil ook vaak overdag. Doordat hij vaak doodstil zit en door de schutkleuren valt hij echter nauwelijks op.

Als echte uil is ook ons steenuiltje een holenbroeder. Meestal zijn dit natuurlijke uitsparingen in rotsen, maar ook verlaten nesten van andere dieren worden gebruikt. Op wat eigen veren na, wordt er geen nestmateriaal gebruikt. Het vrouwtje legt meestal 5 eieren. Vaak zit er 1 of 2 dagen tussen het eerste en het tweede ei en gebroed wordt er pas als het legsel zo goed als compleet is.
De kleine witte eieren worden krap 4 weken bebroed en de jongen zijn de eerste week van hun leven bedekt met spierwit dons. Het mannetje brengt voedsel, het vrouwtje voert ze. Als ze een maand oud zijn, kruipen ze af en toe de nestholte uit maar pas ruim een week later vliegen ze voor het eerst. Nog eens 2 maanden later houdt de ouderzorg abrupt op, de jongen moeten dan letterlijk wegwezen. Jonge vogels zoeken in de winter een partner en starten al een eigen nest al ze net een jaar oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.