allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Anser indicus

Streepkopgans - Anser indicus - Bar-headed Goose

De streepkopgans, ook Indische gans genoemd, overwintert in India, Noord Birma en de wetlands van Pakistan, terwijl hij broedt in Centraal Azië. Zijn trek in het najaar gaat recht over het Himalayagebergte heen. Deze gans is daar toe in staat, omdat hij een iets groter vleugeloppervlak heeft dan de meeste ganzen, waardoor hij beter zweeft bij de lagere luchtdruk die heerst boven de bergen. Daarnaast kan hij beter zuurstof opnemen en kan hij zijn warmteverlies beperken.

Deze gans leeft zoals geschreven hoofdzakelijk in Azië, maar ook in Nederland kun je hem in het wild tegenkomen. In het winterseizoen van 2007/2008 zijn er nog zo'n 300 geteld. Terwijl de eerste vogels van deze soort in de jaren 70 van de vorige eeuw werden waargenomen.

De menukaart van de streepkopgans is erg beperkt. Hij eet voornamelijk gras, wat soms wordt aangevuld met wat andere planten.

De streepkopgans broedt zowel in kolonies van soortgenoten als met andere soorten, daarnaast zijn er ook koppels die helemaal gescheiden van een kolonie broeden. Verder is er nog weinig bekend over zijn manier van broeden, ondanks dat de vogels ook in Nederland broeden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.