allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Larus canus

Stormmeeuw - Larus canus - Common Gull

De stormmeeuw komt in Nederland nog wel voor, alleen is de laatste jaren het aantal broedparen sterk teruggelopen. Hij leeft vooral voor in de landen ten noorden van ons, in Scandinavië en in Rusland.

De stormmeeuw kent 4 ondersoorten, waarvan de nominaatvorm het meest voorkomt. Dit is wel zo'n 80% van het aantal stormmeeuwen. De diverse ondersoorten zijn:

  • Amerikaanse stormmeeuw (Larus canus brachyrhynchus) Leeft in Alaska en West Canada
  • Stormmeeuw (Larus canus canus)
  • Russische stormmeeuw(Larus canus heinei) Leeft in Centraal en Noord Azië
  • Kamtsjatka stormmeeuw (Larus canus kamtschatschensis) Leeft in Noordoost Azië

Daar de stormmeeuw een koloniebroeder is, leven er soms wel 200 tot 300 broedende paren bij elkaar. Het nest wordt gemaakt van wat gras of zeewier en wordt geplaatst op de grond of op een kleine verhoging. omdat de stormmeeuw niet bang is voor mensen, maakt hij zijn nest ook gerust op het dak van een huis of schuur. In het nest worden 2 tot 3 eieren gelegd, die gedurende 24 tot 26 dagen worden bebroed. Na een dag of 35 vliegen de jongen uit. Per jaar wordt maar 1 legsel grootgebracht.

Het voedsel van de stormmeeuw vangt hij hoofdzakelijk in en aan zee. Dit kunnen vissen zijn, maar ook schelpdieren en zeepieren worden gegeten. Ook rooft hij nogal eens voedsel van kokmeeuwen, zoals op een de foto's op de fotopagina te zien is.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.