allevogels


advertentieruimte

Steltkluut Himantopus himantopus

Steltkluut - Himantopus himantopus - Black-winged Stilt

De Steltkluut is een vogel uit de familie van kluten (Recurvirostridae). In tegenstelling tot de kluut komt de steltkluut slechts af en toe in Nederland voor, hij houdt meer van warme streken. In de zomer zijn de dieren wel in Spanje, Portugal, Griekenland en Turkije te zien.

Steltkluten zijn sociale vogels die in kleine groepen leven. In Europa leven ongeveer 18.000 paren steltkluten. In Nederland zijn ze vooral te vinden in het oostelijk Deltagebied en westelijk Noord-Brabant.

Steltkluten houden zich op in en rond ondiepe wateren (tot 20 cm.) zonder getij. In Nederland zijn vooral ondiepe zoetwatermoerassen van belang als broedgebied. Mannetjes zijn zwart van boven, vrouwtjes donkerbruin.

Steltkluten eten hoofdzakelijk insecten, kreeftachtigen en visjes, maar ook garnalen en schaaldieren worden gegeten.

Broeden doen deze kluten in kolonies. Ze maken van riet en gras een simpel bergje, waarin de eieren gelegd worden. De jongen zijn nestvlieders, ze kunnen lopen zodra ze een beetje opgedroogd zijn.

Opmerkelijk feitje: de steltkuut heeft poten van 17-24 cm, wat zo'n 60% is van zijn totale lichaamslengte van 35-40 cm.
De struisvogel heeft de langste poten van alle vogels, maar in verhouding tot de lichaamslengte zijn die van de steltkluut juist het langst.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.