allevogels


advertentieruimte

Arenaria interpres

Steenloper - Arenaria interpres - Ruddy Turnstone

De steenloper is een van de twee soorten binnen het geslacht Arenaria, dat weer deel uitmaakt van de familie strandlopers en snippen (Scolopacidae). Zijn neefje is de zwarte steenloper, de Arenaria melanocephala. Deze laatste leeft in alleen in Noord-Amerika, de steenloper waar dit artikel over gaat, in het hoge noorden, tot aan de randen van het poolgebied. Behalve in Noord-Europa, leven de vogels ook in Alaska. In de winter trekken ze zuidelijk, o.a. over Nederland, naar het oosten van Afrika en de westelijk levende naar Zuid-Amerika. Tijdens de trek blijven ze regelmatig hangen op plaatsen waar dan (nog) voldoende voedsel te vinden is.

Steenlopers zijn rond de 25 cm grote kustvogels, heel soms worden ze ook rond zoet water waargenomen. Langs de Noordzeekust worden ze veel gezien, vaak in groepjes van zo'n 20 dieren.
Hoewel ze uitstekend kunnen vliegen, het zijn tenslotte trekvogels, lijken steenlopers qua gedrag toch meer op loopvogels. Ze zijn op de grond ook zeer behendig, rennen regelmatig heen en weer en klauteren over gladde stenen en rotsen zonder zichtbare moeite. Ook op zand kunnen ze letterlijk prima uit de voeten.

Waar de meeste strandlopers hun voedsel uit het zand poeren, zoekt de steenloper het liefst tussen en onder stenen, schelpen en rotsen. Zijn Engelse naam dankt de vogel aan het feit dat hij vaak steentjes en schelpen omdraait bij het zoeken naar voedsel. De golfbrekers voor de Nederlandse kusten zijn dan ook een geliefd foerageergebied met behalve rotsen en basaltblokken, ook veel grind en schelpen. Op het menu staan allerlei garnalen en kleine kreeftjes, insecten, schaal- en schelpdieren en pieren.

De broedgebieden liggen in de milde zones van de Noordpool en als bescherming nestelen deze ukjes altijd in de buurt van grote meeuwensoorten. De verliezen die die rovers veroorzaken, nemen ze voor lief, alles beter dan poolvossen of andere grote rovers die hele nesten tegelijk leeghalen.
Steenlopers leggen eens per jaar een legsel van 3 of 4 eieren, beide oudervogels bebroeden ze 23 dagen. De eerste dagen voert het vrouwtje de jongen mee, maar al snel vertrekt ze en mag het mannetje verder voor het kroost zorgen. De jongen vliegen uit als ze krap 3 weken oud zijn.
Steenlopers worden gemiddeld 9 jaar oud, maar er zijn uitschieters gerapporteerd van wel 19 jaar!

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.