allevogels


advertentieruimte

Platycercus icterotis

Stanleyrosella - Platycercus icterotis - Western Rosella

De stanleyrosella is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1820, door het duo Temminck en Kuhl. Kuhl was een Duits natuuronderzoeker en zoöloog die Coenraad Jacob Temminck assisteerde bij zijn werk "Nouveau Recueil de Planches coloriées d'Oiseaux", dat de vogelcollectie van de Franse verzamelaar tot in detail beschreef.< p/>

Tegenwoordig worden er 2 ondersoorten erkend, de nominaatvorm Platycercus icterotis icterotis (26 -27 groot) en de Platycercus icterotis xanthogenys. De laatste is ietsje forser (28-30 cm) en de kleur van de wangen verschilt wat. Man en pop zijn te onderscheiden door de borstkleur, alleen de man heeft de effen rode borst.

Stanleyrosella's leven in het westelijk deel van Australië, van het gortdroge binnenland tot aan de vruchtbare kusten. Van oudsher waren het schuwe bosvogels, maar de laatste eeuwen zijn ze helemaal aan mensen gewend. Ze leven vaak in en rond dorpen en zelfs in parken in de grote steden. Het zijn sociale en vreedzame vogels, ze leven vaak in grote groepen.

Op graslanden eten ze graszaden, insecten en bloemen, in de bossen eten ze vruchten en bladknoppen. Ook hier geldt dus; in gevangenschap is een zaadmengsel alleen beslist geen compleet menu. Na wat gewenning eten ze zo'n beetje alle soorten fruit en ook meelwormen versmaden ze niet, zeker in de broedtijd is dat zelfs een prima aanvulling.

In het wild broeden deze rosella's zodra er regen valt, regen betekent verse zaden en insecten. Elk koppel zoekt een geschikte nestholte, vaak in een boom maar ook in schuren en daken. Een legsel bestaat gemiddeld uit 6 eieren en de pop broedt ze in 3 weken uit. De eerste week voert vooral de pop, daarna helpt de man mee.
De jongen kruipen het nest uit als ze ruim 35 dagen oud zijn en worden nog 4 weken buiten het nest gevoerd door beide ouders.
Het duurt ruim een jaar voor de jonge stanleyrosella's helemaal op kleur zijn, dan verlaten ze de leefgroep om zich aan te sluiten bij andere jongen. Elke nieuwe groep heeft wel altijd één of twee oudere koppels, kennelijk leren de vogels de trucjes om aan eten te komen van de oudere vogels.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.