allevogels


advertentieruimte

Aegithalos caudatus

Staartmees - Aegithalos caudatus - Long-tailed Tit

De staartmees komt in bijna heel Europa voor behalve in het meest noordelijke gedeelte. Hij is 14 cm lang, dit is inclusief zijn staart van 7,5 centimeter. Deze staart maakt het ook gelijk een bijzondere vogel, daar hij een van de weinige vogels is waarvan de staart langer is dan de rest van het lichaam.

De staartmees is een sociaal vogeltje en leeft 's winters in grote groepen. Dit doen zo omdat de staartmees gevoelig is voor strenge winters. Ze slapen dan dicht tegen elkaar aan, zodat ze warm blijven.

Hij komt voor in gemengde en loofbossen, heidelandschap, parken en tuinen. Maar je treft hem bijna nooit op de grond aan. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit insecten en spinnen, die ze vangen door te hangen aan soms zeer dunne twijgjes. Een staartmees deelt zijn gevonden voedsel met zijn soortgenoten, terwijl andere mezensoorten worden weggejaagd. In de wintermaanden eten ze ook regelmatig zaden.

De staartmees maakt een bolvormig nest in struiken, met de ingang aan de zijkant. Hierin worden 8 tot 12 eieren gelegd, die gedurende 12 tot 14 dagen worden bebroed. De jonge vogels verlaten na ongeveer 16 dagen het ouderlijk nest.

Let op!

Voor Europese cultuurvogels en hybriden of bastaarden daarvan geldt een wettelijke ringplicht met speciale wettelijk voorgeschreven ringen. Ongeringde vogels houden is niet toegestaan en strafbaar.

De in Nederland aanbevolen ringmaat is 2,3 mm.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.