allevogels


advertentieruimte

Falculea palliata

Sikkelvanga - Falculea palliata - Sickle-billed Vanga

De sikkelvanga is een van de ruim 20 soorten vanga's (Vangidae). Deze soorten komen alleen voor op Madagaskar, met uitzondering van de blauwe vanga die ook op de Comoren leeft, een kleine eilandengroep iets ten noorden van Madagascar.
De Franse naturalist Etienne Geoffroy Saint-Hilaire beschreef in 1836 de soort als eerste en er zijn nooit ondersoorten beschreven. Het is zelfs de enige soort gebleven binnen het geslacht Falculea.

Sikkelvanga's zijn ruim 30 cm groot en het meest opvallend is de lange sterk gebogen snavel. Op de fotopagina is een mooi voorbeeld te zien van waar die snavelvorm voor dient (de een-na-laatste foto), het vinden van prooien onder en tussen boomschors.
Deze fraaie vogels leven in groepen op de savannes en in en rond mangrovebossen. Er is geen, voor de mens, zichtbaar verschil tussen man en pop.

Het zijn echte carnivoren, ze eten allerlei ongewervelde diertjes, waaronder spinnen, krekels kevers en wormen. Maar ook kleine gewervelde dieren zijn niet veilig, verschillende kleine reptielen worden ook graag opgepeuzeld. Zoals al geschreven, de lange snavel is hierbij een bijzonder handig stuk gereedschap om prooien uit hun schuilplaats te halen.

Deze vanga's leven in groepen en ook in de broedtijd blijven ze in, zei het wat kleinere, groepen samenleven. De pop paart met 2 of meer mannetjes, ze creëert zo een soort kweekgroep die samen het nest en later de jongen beschermt. Meerdere ouders broeden om beurten en de 2 of 3 eieren komen na 17 dagen uit. De verschillende vaders helpen ook bij het voeren en opvoeden van de jongen.
De jongen vliegen al uit als ze net 3 weken oud zijn.

De bovenste foto op de fotopagina is gemaakt in het wild, op Madagaskar dus, door Arnout de Vries, de andere foto's zijn gemaakt in Weltvogelpark Walsrode.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.