allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Carduelis spinus spinus

Europese Sijs - Spinus spinus (voorheen Carduelis spinus) - European Siskin

De sijs is een kleurige inheemse vogel, geelgroen met zwarte strepen en felgele veervelden. De pop is wat minder geel.

De sijs leeft in het wild voornamelijk in naaldbossen maar wordt ook steeds vaker in steden en dorpen gezien. Het kan met recht een cultuurvogel genoemd worden.

De sijs eet voornamelijk zaden van bomen, de Els is het meest bekend, maar ook andere soorten als de Sering kunnen hem bekoren. In gevangenschap is een speciaal sijzenmengsel dan ook aan te raden, daar zitten o.a. verschillende boomzaden in. Hij is gek op negerzaad maar voer dit met mate, anders eet hij echt te eenzijdig.
In de broedtijd eet hij ook kleine insecten, het is een verwoed bladluisjager.

Sijzen zijn erg actieve en snelle vogels, ze moeten daarom beslist ruim gehuisvest worden. Een (beplante) volière is uitstekend, voor broedkooien adviseren wij een minimummaat van 80 x 50 x 50 cm met daarin wat groen ter beschutting. Daarnaast wordt er geadviseerd om de sijzenkweek te doen met meerdere koppels die elkaar goed kunnen horen. De ondergrens van het aantal kweekkoppels wordt gesteld op 5 tot 6 koppels. De reden voor dit advies is dat de poppen door de sociale roep elkaar aansporen tot het bouwen van nesten, iets wat ook door de zang van de man wordt versterkt.

Let op!

Voor Europese cultuurvogels en hybriden of bastaarden daarvan geldt een wettelijke ringplicht met speciale wettelijk voorgeschreven ringen. Ongeringde vogels houden is niet toegestaan en strafbaar.

De aanbevolen ringmaat in Nederland is 2,5 mm.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.