allevogels


advertentieruimte

Haematopus ostralegus

Scholekster - Haematopus ostralegus - Oystercatcher

De scholekster is een echte kosmopoliet, hij komt in alle werelddelen voor. In Nederland leeft de "gewone" scholekster, verder zijn er:

 • Afrikaanse zwarte scholekster (Haematopus moquini)
 • Amerikaanse bonte scholekster (Haematopus palliatus)
 • Australische bonte scholekster (Haematopus longirostris)
 • Australische zwarte scholekster (Haematopus fuliginosus)
 • Canarische scholekster (Haematopus meadewaldoi) deze is helaas uitgestorven
 • Chatham scholekster (Haematopus chathamensis)
 • Finsch Zwarte scholekster (Haematopus finschi)
 • Magelhaen scholekster (Haematopus leucopodus)
 • Nieuw-Zeelandse zwarte scholekster (Haematopus unicolor)
 • Noord-Amerikaanse zwarte scholekster (Haematopus bachmani)
 • Zuid-Amerikaanse zwarte scholekster (Haematopus ater)

De naam scholekster dankt de vogel aan zijn zwartwitte verenkleed, dat wel wat op dat van een ekster lijkt. Hij wordt ook wel bonte Piet genoemd, bont door het zwartwit en Piet door zijn geluid, dat inderdaad wel op een langgerekte uitspraak van het woord Piet lijkt. In Amerika wordt deze vogel oestervanger genoemd.

Het is een forse steltloper, hij is rond de 45 cm groot. Een scholekster kan wel 30 jaar oud worden en bezoekt dan al die jaren dezelfde broedplaats. Heel wat generaties van de sterkste exemplaren broeden in de beste broedgebieden, zwakkere broeders nemen genoegen met gebieden die wat verder van de foerageergebieden liggen.
Ze leven in groepen en zonderen zich in het broedseizoen af in koppels. (Nog) niet-broedende vogels blijven het hele jaar in grote groepen bij elkaar. Bijna overal ter wereld trekken de scholeksters zo'n 800 tot 1000 kilometer naar het zuiden zodra de winter invalt. In de winter leven hier de vogels uit het noorden van Scandinavië.

Scholeksters zijn altijd te vinden in de buurt van kustwater, daar zoeken ze een groot deel van hun voedsel, dat bestaat uit diverse schaal- en schelpdieren, kikkers en padden, wormen, slakken en insecten. Soms eten ze ook eieren van andere vogels.

In Nederland broeden scholeksters van eind april tot half juni. Ze maken in gras of grind (platte daken worden tegenwoordig veel gebruikt) een simpel kuiltje als nest. De pop legt 4 bruine, gespikkelde eieren, de jongen kruipen na gemiddeld 26 dagen uit het ei. Beide ouders voeren en beschermen de jongen nog ruim 2 maanden. In die tijd leren de jongen zelf voedsel zoeken en vliegen en ze leggen vast een vetvoorraad aan voor de trek, het zogenoemde "opvetten".

Nog een paar eigenaardigheden over de scholekster:
In een grote groep rennen zomaar ineens 10 tot 15 vogels met gestrekte hals en de snavel naar de grond wijzend in het rond, ondertussen roepend. Het geluid klinkt als "tepiet", vogelaars noemen deze activiteit dan ook de "tepiet-ceremonie".

Een ander opvallend feit is dat scholeksters vaak allemaal in dezelfde richting zitten tijdens het foerageren. Vermoed wordt dat dit is om zo sneller te kunnen vluchten bij gevaar.

Nog een leuke; als scholeksters met nat weer allemaal druk roepen, is dat een teken dat het de hele dag regenachtig blijft.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.