allevogels


advertentieruimte

Balaeniceps rex

Schoenbekooievaar - Balaeniceps rex - Shoebill

De schoenbekooievaar met zijn zeer aparte snavel is een van de vogels die ornithologen al heel wat jaren bezighoudt. Het lijkt, samen met de hamerkop, een tussenvorm te zijn tussen de families van de pelikanen en de ooievaars. Door de ontdekking door Gould in 1850 van deze vreemde vogel, is zelfs een nog altijd voortdurende discussie opgelaaid over de indeling in families van pelikanen, ooievaars en reigers.
Dat deze grote vogel, hij meet toch gauw 140 cm, pas vrij laat ontdekt is, is te danken aan zijn leefgebied; de zeer dichte begroeiing langs het grootste meer van Afrika, het Victoriameer en de oevers van de rivier de Witte Nijl. In sommige delen zijn hier riet- en papyrusvelden die meer dan 30 kilometer landinwaarts groeien. Juist in deze moerasachtige streken voelt de schoenbekooievaar zich thuis. Ondanks zijn formaat is hij door de snavel- en lichaamsvorm prima in staat om gemakkelijk tussen het riet te lopen. De tenen van zijn sterke poten staan vrij wijduit en zijn krachtig en flexibel, zodat hij zich prima kan vasthouden aan de geknakte stengels en wortels. Ook kan hij er prooien mee vasthouden.

Schoenbekooievaars leven het grootste deel van het jaar alleen, pas in de broedtijd vormen zich tijdelijke koppels. Ze zijn vaak op de bodem te vinden maar slapen net als reigers het liefst in bomen.
Zoals de grootte van de snavel al een beetje doet vermoeden, zijn schoenbek ooievaars grote eters en ze kunnen bijzonder grote prooien eten. Longvissen staan als eerste op de menukaart. Deze vissen leven in ondiep water tussen riet en waterplanten en kunnen wel een meter groot worden. De scherpe randen van de snavel fungeren als een soort reuzenschaar, elke te grote prooi wordt simpelweg in stukken gehapt.
Behalve andere vissoorten en allerlei waterdieren zijn ook knaagdieren en zelfs volwassen eenden niet veilig voor een hongerige schoenbek. De jachtmethode bestaat normaliter uit doodstil staan wachten tot er een prooi voorbij komt. Met een snelle beweging stoot de vogel zich dan op zijn prooi.

In het droge seizoen vormen zich koppels en zoekt elk koppel een zo afgelegen mogelijke plek, ver uit de buurt van soortgenoten. Beide vogels maken samen een fors nest op drijvende waterplanten. De nestplaats wordt zeer fel verdedigd en al snel leven er geen andere vogels meer in de directe omgeving; wat niet wegvlucht wordt opgegeten, zeer effectief.
De pop legt meestal 2, soms 3 eieren. Man en pop bebroeden deze ruim 4 weken en een apart feitje; als het te warm is, scheppen de vogels water over de eieren om ze te koelen. Ook het voeren van de jongen wordt door beide ouders gedaan.
Zelfs piepjonge schoenbekjes zijn al snel niet echt lieverdjes. Dat jonge vogels in een nest elkaar beconcurreren is gebruikelijk, maar bij de schoenbekooievaars gaat dit wel erg ver. Bijna altijd overleeft alleen het eerst uitgekomen jong de nestperiode.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.