allevogels


advertentieruimte

sao tome brilvogel

Sao Tomé brilvogel - Zosterops ficedulinus feae - Sao Tomé White-eye

Brilvogels vallen onder het geslacht Zosterops, en leven in Afrika en in Australië maar de meeste soorten in Azié. De Sao Tomé brilvogel, in 1866 beschreven door Hartlaub, komt alleen voor op Sao Tomé, een eilandje 500 kilometer ten zuiden van Nigeria . Een aantal ornithologen echter, meent dat hij ook op het eiland Principe voorkomt, weer anderen menen in de soort daar de Zosterops ficedulina Hartlaub te herkennen. De Sao Tomé is iets donkerder en wat groener op rug en kop. Er wordt nog volop onderzoek gedaan om te zien of de vogels op Principe al of niet tot een andere ondersoort behoren.

De Sao Tomé brilvogel is ongeveer 12 cm groot en grijzer dan de meeste andere brilvogels. Er is geen uiterlijk verschil tussen man en pop, dat is bij alle brilvogels zo.

Beide geslachten kunnen vrij krachtig zingen, hoewel het meestal niet meer dan een vrij monotoon rijtje tonen is. Ook onder het foerageren maken ze zachte geluidjes en als contactroep hebben ze weer een ander geluid.

Op Sao Tomé is hun leefgebied nog vrij gevarieerd, van dichte vochtige wouden op berghellingen tot kleine boomgroepjes op de savannes en lager gelegen droge bossen. Daar leven ze samen met andere soorten brilvogels en verschillende soorten sunbirds en vliegenvangers, vaak in grote groepen.

Deze brilvogels eten voornamelijk bessen en insecten. De insecten zoeken ze door zeer behendig door bomen en struiken te hippen, zowel de boven- als de onderkant van zo'n beetje elk blad wordt bekeken.

Als nest wordt van heel fijn materiaal een klein kommetje gebouwd, vaak in de vork van vertakkingen. Spinnenweb is een belangrijk bouwmateriaal voor deze nestjes. Het legsel bestaat meestal uit 4, soms uit 5 eitjes.

Met dank aan Ger Essenberg voor determinatie en informatie!

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.