allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Pelecanus rufescens

Roodrugpelikaan - Pelecanus rufescens - Pink-backed Pelican

De roodrugpelikaan of kleine pelikaan is een van de 8 soorten pelikanen en leeft in Afrika. In verhouding met de andere soorten is hij klein, maar hij meet toch nog altijd 1,3 meter en zijn spanwijdte is bijna 3 meter. Klein is hier dus behoorlijk relatief.
De gekromde snavelpunt is een handig hulpmiddel bij het verzorgen van het verenpak. Dat moet constant gepoetst en ingevet worden, de best zware lijven moeten wel blijven drijven. Daarvoor hebben ze nog wat handigs ontwikkeld; zowel in het skelet als onder de huid onder de vleugels zitten holtes gevuld met lucht. Dit vermindert hun totaalgewicht en bevordert het drijfvermogen.

Roodrugpelikanen leven in groepen in moerasgebieden, in en om rivieren en meren en in baaien aan de kust. Het zijn geen echte trekvogels, maar grote groepen migreren wel bij het wisselen van de seizoenen. Zodra het ergens al te droog wordt, zoeken ze vochtiger gebied op. In juist heel natte perioden gaan ze soms op voedseljacht in delen die dan heel warm en droog zijn, vermoed wordt dat ze dan afwisseling in hun menu zoeken.

Ook deze pelikanen zijn echte viseters met een voorkeur voor cichilden uit de grote meren, maar ze eten ook salamanders, kikkers en kleine reptielen. Op het droge pakken ze ook insecten, sprinkhanen bijvoorbeeld blijken ze erg lekker te vinden.

Ze slapen in bomen en ook de nesten worden meestal in een boom gebouwd. van forse takken maken ze een groot nest, het zijn koloniebroeders en vaak broeden er meerdere koppels in éé boom. Vanwege de uitwerpselen, viseters hebben erg agressieve ontlasting, gebeurt het vaak dat zo'n boom een of meerdere broedrondes niet overleeft. Op heel rustige en dus veilige plekken broeden deze pelikanen ook wel in struiken en zelfs op de grond.

Na diverse paringen worden 2, soms 3 eieren gelegd. Na ruim 4 weken kruipen de jongen hun ei uit, ze zijn dan helemaal naakt maar binnen een paar dagen krijgen ze wat dons. De ouders voeren ze met voorverteerd voedsel uit de krop, in het begin heel fijn, later steeds wat grover. De jongen kunnen onderling erg agressief zijn, maar al te vaak overleeft een jong dat net wat kleiner is het niet.

Jonge roodrugpelikanen groeien niet snel, ze worden vaak en veel gevoerd maar toch duurt het bijna 3 maanden voor ze uitvliegen. Ook dan blijven ze nog wekenlang bij de ouders bedelen. Die leren in die weken zelf vis vangen en pas daarna krijgen de ouders wat rust.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.