allevogels


advertentieruimte

Tangara velia

Opaalstuittangara - Tangara velia - Opal-rumped Tanager

De opaalstuit tangara werd al in 1758 beschreven door Linnaeus en tegenwoordig worden er vier ondersoorten erkend:

  • Tangara velia velia
  • Tangara velia iridina
  • Tangara velia signata
  • Tangara velia cyanomelas
Drie ondersoorten verschillen uiterlijk maar heel weinig, hun leefgebieden overlappen ook deels. De nominaat velia velia komt voor in Guyana en het noorden van Brazillië, de iridina in Colombia, Bolivia en het noordwesten van Brazillië de signata leeft ten zuiden van de Amazone in Brazillië, de cyanomelas tot slot leeft in het oosten van Brazillië, in de bossen aan de kust. Alleen de laatste is iets lichter op de borst en wordt ook wel zilverborst tangara genoemd.

Deze fraaie tangara's zijn 14 tot 15 centimeter groot en beide geslachten zijn zo fraai gekleurd als op de foto's te zien is. Vaak zijn de mannetjes en dan speciaal in de broedtijd wel nog net iets feller van kleur. De snavel is iets dunner dan bij de meeste andere tangarasoorten.

Opaalstuit tangara's leven in koppels en vaak samen met andere soorten in kleine groepen in de boomtoppen van tropische wouden, ze voeden zich met fruit, onrijpe zaden, bloemen, knoppen. Vooral voor en tijdens het broedseizoen eten ze ook kleine vliegjes en hun larven. Ook eten ze kleine insecten als bladluizen en wantsen. Ze zoeken deze door aan de onderkant van bladeren en twijgen te hangen, het zijn echte acrobaatjes.

In de broedtijd bouwt de pop ergens goed verborgen een vrij klein komvormig nestje. Een legsel bestaat gewoonlijk uit twee of drie eitjes, deze zijn lichtgrijs met donkere vlekjes. Ze broedt de eitjes zelf uit in 14 dagen en dan helpt de man wel met voeren. Beide ouders voeren fruit en veel, heel veel vliegjes en de jongen vliegen al uit als ze net twee weken oud zijn. Ze blijven dan nog 2 tot 3 weken bedelen voor ze helemaal zelfstandig zijn.
Opvallend is dat koppels die op dat moment niet broeden, vaak helpen bij het voeren van de jongen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.