allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Creatophora cinerea

Lelspreeuw - Creatophora cinerea - Wattled Starling

De lelspreeuw komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika maar heeft zich verspreid over grote delen van het westen van Afrika en zelfs tot in Arabië. Hij leeft daar in grote groepen op en rond graslanden en aan de randen van bossen. Ook in bewoonde gebieden worden ze steeds vaker gezien.

Er komen meer soorten spreeuwen voor in Afrika, maar de lelspreeuw is de enige die vaak optrekt met de verschillende Aziatische spreeuwensoorten. Hun leefgebied overlapt elkaar regelmatig. Vooral met vogels uit het geslacht Turdus wordt de lelspreeuw vaak samen gezien.

Lelspreeuwen zijn ongeveer 21 cm groot, de mannen hebben in de broedtijd felgele "lellen", stukken onbevederde huid aan de kop. Met het ouder worden van de vogels worden deze lellen iets minder felgekleurd en een grappig detail; ook sommige oudere poppen vertonen ze soms, maar wel nog veel bleker dan die van oude mannelijke vogels.

Buiten de broedtijd tonen de mannelijke lelspreeuwen alleen een vlekje achter het oog, voor de rest is de kop dan gewoon bedekt met veren. Poppen en jonge vogels lijken behoorlijk op de man in die periode.
In de vlucht zijn lelspreeuwen direct te herkennen aan de zwart-witte staartveren.

Zoals veel spreeuwen is ook de lelspreeuw een echte alleseter, maar sprinkhanen staan als nummer 1 op de menulijst, in veel streken worden ze daarom zelfs sprinkhaanvogel genoemd. Verder eet hij allerlei insecten, hij hoort ook bij de vogels die grote runderen van hun parasieten afhelpen. Bessen en zaden worden ook veel gegeten en opvallend vaak ook piepkleine graszaden.

De lelspreeuw is een echte koloniebroeder, hij nestelt in bomen en struiken, vaak samen met wevers. Een overvloed aan insecten is het sein tot nestbouw over te gaan. Man en de pop bouwen samen het nest, ze broeden samen en ze voeden ook beide de jongen op. In het uit takjes gebouwde nest legt de pop tot 5 eieren die al na 11 dagen broeden kunnen uitkomen. Na 14 dagen vliegen de jongen al uit, al is vliegen hier een te sterk woord. De jongen kunnen de eerste dagen nog niet vliegen, ze hippen maar wat in de beplanting. Ze zijn daardoor erg kwetsbaar voor rovers.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.