allevogels


advertentieruimte

Grus carunculata

Lelkraanvogel - Grus carunculata - Wattled Crane

De lelkraanvogel is een van de 15 soorten kraanvogels van de familie Gruidae. De familie omvat 4 geslachten, waaronder dus het geslacht Grus, waar de lelkraanvogel in is ondergebracht. De Europese kraanvogel is een naaste verwant. Eerder werd de lelkraanvogel beschouwd als enige soort binnen het geslacht Bugeranus.

Deze grote vogels, ze kunnen wel 180 cm hoog zij en mannetjes zijn bijna altijd wat forser dan vrouwtjes, verder is voor de mens geen uiterlijk verschil tussen de geslachten te zien.
Ze leven in verschillende landen in het zuiden van Afrika. Ruim de helft van totale populatie leeft in Botswana, een tweede grote populatie in Zambia.
Geschat wordt dat er nog rond 7000 exemplaren totaal zijn, helaas in aantal meer dan gehalveerd ten opzichte van schattingen uit de jaren negentig. Zoals vaker, door de invloed van de mens en met name de industrialisering die leefgebieden vervuilt en/of opslokt. Lelkraanvogels leven namelijk vooral in en om rivierdelta's waar tegenwoordig steeds minder vaak ruimte en schoon water te vinden is.

De lelkraanvogel is een echte omnivoor, maar het hoofdbestanddeel van het menu wordt gevormd door waterplanten, hij eet het liefst jong blad en knoppen van waterlelies. Daarnaast eet hij allerlei insecten en hun larven, slakken, wormen maar ook slangen, hagedissen en salamanders. Aanvullend worden soms ook nog zaden en granen gegeten.

Buiten het broedseizoen leven lelkraanvogels vaak in groepjes, maar als er ineens een heel groot voedselaanbod is bv door opkomende vloed in combinatie met een gunstige wind, verzamelen zich vaak honderden en soms zelf duizenden exemplaren op één plek.

In de broedtijd zonderen koppels zich af en maken een eenvoudig nest aan de oever. Soms gebruiken ze oude ganzennesten. Er wordt bijna altijd maar een enkel ei gelegd, heel soms twee. Na 6 weken broeden komt het jong, of de jongen, uit het ei. Beide ouders voeren vaak en veel maar toch duurt het ruim 3 maanden voor het jong uitvliegt.
Jonge lelkraanvogels blijven ongeveer een jaar in de buurt van de ouders, daarna vormen ze groepen met andere jongen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.