allevogels


advertentieruimte

saltator Pitylus grossus Leigrijze kernbijter

Leigrijze kernbijter - Saltator grossus - Slate-Coloured Grosbeak

Dit kernbijtertje heette eerder Pitylis grossus, maar is later hernoemd en behoort nu tot het geslacht Saltator. Het is een kardinalensoort die leeft in Midden-Amerika en de noordelijke landen in Zuid-Amerika. Zijn leefgebied bestaat uit tropische en sub-tropische laaglandbossen.

Leigrijze kernbijters leven meestal per koppel, alhoewel ze vaak met andere soorten vogels optrekken in groepjes. De mannetjes zijn wat donkerder dan de popjes en alleen de mannen hebben een zwarte vlek rond de snavel.

Door hun forse sterke snavels kunnen kernbijters ook harde zaden kapot krijgen, die vormen dan ook het hoofdbestanddeel van hun voedsel. Daarnaast eten ze fruit en insecten.

Er is een speciale mengeling op de markt voor kernbijters, daarin zitten o.a. zaden van aleppo, den, spar, haagbeuk, levensboom, els en berk en daarnaast rozenbottel, lijsterbes, jeneverbes en diverse vruchtenpitten.
Als u dit aanvult met universeelvoer, vers fruit en regelmatig levende insecten, houdt u ook de leigrijze kernbijter in prima conditie en kunt u jarenlang genieten van deze kleine schoonheden.

Over de kweek is ons helaas niets bekend. Als u daar wel van weet, wij vullen dit artikel graag aan met uw informatie.

Dank aan Arnout de Vries van www.ploceidae.eu voor de determinatie van deze vogel.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.