allevogels


advertentieruimte

Musophaga rossae

Lady Ross Toerako - Musophaga rossae - Lady Ross's Turaco

De Lady Ross Toerako leeft in Centraal- en West-Afrika, grofweg van Nigeria tot in Zambia. Het is een vogel uit het geslacht Musophaga, waar in 1788 al de Violette toerako (Musophaga violacea) in geplaatst werd. John Gould beschreef in 1852 de Lady Ross toerako en gaf deze de fraaie naam. Deze 50 cm grote toerako's leven in niet te dichte bossen, rivierdelta's en moerasgebieden. Op sommige plaatsen overlappen de leefgebieden van de twee soorten elkaar.

Lady Ross toerako's houden zich voornamelijk op de bovenlagen van de bossen, echt in de boomtoppen. De poten zijn zeer sterk ontwikkeld, deze vogels springen vaak van tak naar tak, hoewel ze ook prima kunnen vliegen.
Meestal in paren, soms in groepen, houden ze er flinke territoria op na, waar zelfs grote roofvogels uit verjaagd worden.

Het dieet van deze toerako's bestaat voornamelijk uit vruchten. Zo eten ze diverse Blighia-soorten, vruchten die qua uiterlijk lijken op onze paprika, maar veel zoeter en met per vrucht 3 grote voedzame zaden. Ook de bloemen van de Jasmijn eten ze graag, daarnaast allerlei kleinere zaden en vruchten en als dierlijke aanvulling slakken en termieten.

In de broedtijd bouwen koppels samen een fors nest hoog in een boom. Een legsel bestaat gewoonlijk uit twee eieren, die door beide ouders bebroed worden. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur komen de eieren uit na 22 tot 25 dagen. Ook het voeren van de jongen wordt door beide ouders gedaan, ze braken hier voorverteerd voedsel voor op.
Waarschijnlijk omdat de ouders weinig dierlijke eiwitten voeren, groeien de jongen vrij traag, het kan wel 7 weken duren voor de jongen uitvliegen. Ze zijn dan bijna even groot als de ouders, maar veel minder kleurrijk, ze zijn pas volledig op kleur als ze een jaar oud zijn.

De kleuren van toerako's zijn, anders dan die van bijna alle andere vogels, niet alleen zichtbaar door reflectie en lichtbreking, ze hebben echte kleurstoffen, rode en groene. De rode kleurstof geeft zelfs af in water, dit komt omdat de kleurstof koper bevat. Veren die lang bewaard worden, in bijvoorbeeld musea, verbleken daarom ook, het koper oxideert dan.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.