allevogels


advertentieruimte

Streptopelia roseogrisea domestica

Lachduif - Streptopelia roseogrisea domestica - Ringneck Dove

De lachduif is de gedomesticeerde versie van de Afrikaanse tortel, per abuis wordt deze duif ook vaak tortelduif genoemd. De lachduif valt net als de Turkse tortel en de zomertortel wel onder de tortelduiven maar heet niet (meer) zo. Officieel heet de lachduif dus Streptopelia roseogrisea domestica.
In de praktijk wordt vaak de toevoeging risoria gebruikt, die verwijst naar het "lachen" van de soort, waardoor zijn naam Streptopelia roseogrisea risoria wordt. In de meeste literatuur wordt de lachduif echter kortweg aangeduid met Streptopelia risoria. Goed beschouwd is deze naam onjuist.

Deze duivensoort wordt al meer dan vier eeuwen door de mens gehouden en gekweekt in een heleboel kleurmutaties.

In goede dierenwinkels zijn uitstekende zaadmengsel (zoals tortelduivenvoer) te koop voor lachduiven. Alles wat ze nodig hebben zit hierin. De dieren moeten dan wel elke dag alles opeten, anders krijgen ze niet alle voedingsstoffen binnen. Dus niet meer voeren dan ze elke dag kunnen opnemen.

Enige tijd voordat het broedseizoen begint moet de voeding van de duiven worden aangepast. Het gewone tortelduivenvoer is dan niet meer voldoende voor de dieren. Om vooral te voldoen aan de extra eiwitbehoefte van de duiven is het verstandig parkietenkrachtvoer of duivenkorrels bij te voeren.

De lachduiven moeten altijd onbeperkt grit kunnen opnemen. Dit is nodig voor een goede spijsvertering. Goed grit bevat ook gemalen schelpen en dit is belangrijk als kalkleverancier. Vooral voor leggende duivinnen is dit onontbeerlijk. Koop voor lachduiven het volière- of vogelgrit, omdat het echte duivengrit is bedoeld voor postduiven en te grof voor lachduiven.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.