allevogels


advertentieruimte

Lophophanes cristatus
foto Hein Schloesser

Kuifmees - Lophophanes cristatus - Crested Tit

De kuifmees, een van de leden van de familie echte mezen (Paridae), is een kleine en zeer beweeglijke vogel, hij wordt rond de 11 cm groot. Het is een bewoner van naaldbossen, dennen zijn favoriet. Hij komt in heel Europa voor en het is een echte standvogel. Alleen als er echt geen voedsel meer te vinden is, trekt hij soms weg.

De kuifmees komt zoals gezegd voor in Europa, zelfs tot aan de Oeral. Met zo'n groot verspreidingsgebied ontstaan er vanzelf verschillen, inmiddels zijn er dan ook meerdere ondersoorten beschreven:

  • Lophophanes cristatus cristatus
  • Lophophanes cristatus scoticus
  • Lophophanes cristatus baschkirikus
  • Lophophanes cristatus mitratus
  • Lophophanes cristatus abadiei
  • Lophophanes cristatus weigoldi
  • Lophophanes cristatus bureschi

Kuifmezen leven per koppel en houden er een eigen territorium op na waarin alleen jonge andere kuifmezen worden getolereerd. Wel leven er vaak andere mezensoorten in de nabijheid, deze worden kennelijk niet als concurrent gezien. Er is voor de mens geen uiterlijk verschil tussen man en pop zichtbaar.

Kuifmezen zijn pure insecteneters die alleen in uiterste noodzaak overgaan op (vooral dennen-)zaden. Ze zijn zo afhankelijk van dierlijk voedsel, dat ze voorraden insectenpoppen opslaan, zoals de eekhoorn noten opslaat. Ze stelen ook prooien uit spinnenwebben, liefst die prooien die al "ingepakt zijn". Deze blijven lang goed, op voorwaarde dat de spin er nog niet aan begonnen is.

Ook voor het nest wordt spinnenweb gebruikt, de pop kuifmees maakt zelf een holte in vermolmd hout, die ze bekleedt en uitstekend isoleert met mossen, dierenharen en dus spinrag. Het bouwen duurt ongeveer een week en moet een zeer zware klus zijn. Kuifmezen hebben niet de "schokbrekende" botstructuur die spechten hebben.

Per legsel zijn er gemiddeld 6 eitjes en de oudervogels broeden deze om beurten in 15 dagen uit. Zodra er jongen zijn, gaan beide ouders ook op voedseljacht, het nest is zo goed geïsoleerd, dat ze er eventjes van weg kunnen blijven zonder dat de jongen te koud worden. Vele duizenden insecten en larven later, zo rond de 19e dag, vliegen de jongen uit.

Tijdens het broeden en in de eerste week dat er jongen zijn, zijn spechten de grootste vijanden; spechten eten namelijk maar wat graag eitjes en nestjongen van mezen. Daarnaast wordt ook 15% van alle nesten door eekhoorns en marters geroofd. Kuifmezen brengen meestal 2 nesten per jaar groot, maar de gemiddelde "opbrengst" per koppel is gemiddeld slechts 2,3 jongen die volwassen worden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.