allevogels


advertentieruimte

Aythya fuligula

Kuifeend - Aythya fuligula - Tufted Duck

De kuifeend komt in bijna de hele wereld voor, de laatste jaren leven er ook heel veel in Nederland. Van oorsprong lag het leefgebied vooral in Zuid-Europa en het zuiden van Azië, inmiddels hebben deze eendjes zich verspreid en komen ze ook voor in Amerikaanse en Canadese kustgebieden. De populatie wordt nu geschat op ruim een miljoen exemplaren.

Bij de kuifeend is het verschil tussen de geslachten bij volwassen dieren heel duidelijk. Alleen de man heeft de spierwitte flanken en is verder diepzwart. Het vrouwtje heeft ook veel bruin in lijf en vleugels. Beide hebben een kuif, maar die van de man is groter en hangt meer los van de kop. In de winter lijken de vogels meer op elkaar, maar de flanken bij de man blijven zichtbaar, minder opvallend maar toch.

Kuifeenden leven het liefst in grote groepen, favoriete plekken zijn grote meren en plassen waar ze in groepen op voedseljacht gaan. Ze eten slakken, zoetwatermosselen en andere schaaldieren, insecten en zachte waterplanten. Het zijn goede duikers, die zeer diep onder water voedsel kunnen vinden. Met hun scherpe snavel kunnen ze ook delen van planten en wortels bijten.

In de broedtijd zonderen koppels zich af en zoeken een rustig en beschut plekje op de oever voor het nest. Van vooral riet en grassen maken ze een klein heuveltje met een mooie kuil daarin. Er worden gemiddeld 8 eieren per nest gelegd en alleen het vrouwtje broedt. De jongen kruipen na 25 dagen uit de eieren en na even opdrogen kunnen ze direct lopen en zwemmen.

De eieren en hele kleine jongen zijn erg kwetsbaar, de moedereend dekt ze daarom heel vaak af met haar lichaam. Door haar schutkleur en door niet te bewegen, is ze dan zo goed als onzichtbaar. Pas als de jongen het water in gaan, begint het grote gevaar, er liggen veel rovers op de loer. Reigers zijn geduchte vijanden, de kuifeenden mijden daarom heel vaak de oevers om buiten bereik van deze rovers te blijven. Gemiddeld overleven per jaar 3 jongen per koppel, een reden dat de populatie gestaag groeit.

Ook in stadsvijvers en vaarten kunnen we daarom steeds vaker genieten van deze grappige duikelaartjes.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.