allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Coua cristata

Kuifcoua - Coua cristata - Crested Coua

Coua's vormen een aparte groep binnen de familie der koekoeken, ze worden wel zijdekoekoeken genoemd, vanwege hun zachte veren. Vanwege hun gedrag is lang gedacht dat ze verwant zouden zijn aan toerako's, ook de coua's kunnen over takken rennen. De naam coua is afgeleid van hun roep. Ze komen alleen voor op Madagaskar en er zijn naast de kuifcoua nog 9 soorten beschreven.

Ook de kuifcoua is al in 1766 door Linnaeus beschreven en er zijn 4 ondersoorten erkend;

  • Coua cristata cristata
  • Coua cristata dumonti
  • Coua cristata maxima
  • Coua cristata pyropyga
Deze vogel is rond de 45 cm groot en leeft in de bossen en op savannes. In dichtbegroeide bossen is vliegen niet altijd de handigste manier om je te verplaatsen, coua's klauteren en klimmen dan ook veel en hun poten zijn daaraan aangepast. Ze hebben sterke poten met een draaibare teen die ze helpt bij het vastgrijpen van takken.

De roep van de kuifcoua bestaat uit korte series hard uitgestoten tweetonige klanken, soortgenoten beantwoorden deze roep bijna altijd met klanken in een andere toonhoogte. Op deze manier houden de vogels contact met elkaar tussen de dichte begroeiing.

Coua's zijn goede jagers en ze eten vooral reptielen. Ze sporen deze op onder bladeren, onder boombast en zelfs onder stenen. Daarnaast eten ze insecten en spinnen, maar ook zaden, jong blad, hars en vruchten.

In de broedtijd maken man en pop samen een groot nest, diep verscholen in een dichte struik. Ondanks de fraaie kleur is een broedende coua op het nest daardoor zo goed als onzichtbaar. De pop legt twee witte eieren diet ze zelf uitbroedt. Tijdens het broeden brengt de man regelmatig verse bladeren naar het nest, vermoed wordt dat hij dit doet om de geur van het nest te maskeren om rovers niet te lokken.
Over het grootbrengen van de jongen is ons helaas niets bekend.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.