allevogels


advertentieruimte

Vanellus coronatus Kroonkievit

Kroonkievit - Vanellus coronatus - Crowned Lapwing

De Kroonkievit wordt ook wel kroonplevier genoemd en is een kievitsoort die vooral in Afrika voorkomt. Hij is rond de 30 cm groot, de mannetjes vaak een paar centimeter groter dan de vrouwtjes. Het zijn bewoners van graslanden die veel begraasd zijn, ze houden van echt kort gras.

Kroonkieviten bewegen zich voornamelijk voort door te lopen, Daarbij gaat het hele lichaam horizontaal en rennen ze korte stukken. Tussendoor staan ze bewegingsloos stil in volkomen verticale positie. Buiten de broedtijd zijn het rustige vogels, niet snel schuw ook. Ze kunnen rond de 20 jaar oud worden.

Insecten vormen het hoofdmenu voor de deze kieviten, vooral mieren en termieten worden veel gegeten. Door regelmatig op de grond te stampen, weten ze ook verschillende wormen boven de grond te lokken, waarna deze worden opgepeuzeld. Bij grote grazers eten ze ook insecten uit de vacht, waardoor deze minder last hebben van de parasieten.

In de broedtijd verandert het rustige gedrag van de groep behoorlijk. De hele kolonie wordt veel luidruchtiger en naar indringers ronduit agressief. Koppels maken geen nest en de eieren hebben zo'n perfecte schutkleur dat ze gewoon op de grond nauwelijks opvallen. Kroonkieviten weten zelf de kleur van de eieren te beïnvloeden, zodat ze ongeacht de ondergrond het minst opvallen.

Het grootste probleem voor de nesten is dan ook niet ontdekking door rovers, maar het feit dat ze soms vertrapt worden door nietsvermoedende grazers. Deze zien ze eenvoudig niet.

Per koppel wordt een klein territorium bezet dat fel verdedigd wordt. Ofschoon het er dan erg fel aan toe gaat, raken er bijna nooit vogels echt gewond door deze gevechten. Zodra er een lijkt te verliezen, neemt deze een bepaalde houding aan en druipt af, het gevecht is dan meteen beëindigd.
Nadat de eieren gelegd zijn, broedt alleen de pop. Alleen op heel hete dagen helpt het mannetje soms door het nest in de schaduw te houden. De jongen zijn nestvlieders, ze hebben dan meer gele dan rode poten. Ook de snavel wordt pas veel later rood. Bijna zeker is dit ook weer om minder op te vallen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.