allevogels


advertentieruimte

Netta rufina

Krooneend - Netta rufina - Red-crested Pochard

De krooneend kwam oorspronkelijk alleen voor in grote meren op de Aziatische steppen. Veel van deze meren zijn echter verdroogd of gecultiveerd, daarna is de krooneend een stuk naar het westen opgeschoven en heeft hij zich verspreid over heel Europa. Rond 1940 werd een eerste broed gesignaleerd in Nederland. Deze duikeendensoort trekt in de winter iets naar het zuiden, sommige vliegen zelfs door naar Afrika. Een flinke groep blijft in Nederland als het niet al te koud wordt.

De Duitse ornitholoog Peter Simon Pallas beschreef deze eend als eerste, in 1773 en er zijn geen ondersoorten van de krooneend bekend.

Krooneenden zijn gemiddeld 54 cm groot en er is een groot verschil zichtbaar tussen de woerd en de eend. De woerd is prachtig gekleurd met als meest opvallende kenmerken de prachtige roodbruine kop en de rode snavel. De eend is wat bescheidener gekleurd, heeft een veel lichter gekleurde snavel maar heeft zeker ook een fraaie tekening.

Krooneenden zijn sociale vogels, ze leven gewoonlijk in flinke groepen, alleen in de broedtijd zonderen koppels zich af. Ondanks dat ze tot de duikeenden (Aythyinae) behoren, eten deze eenden vaker van het wateroppervlak dan andere duikers. Ze kunnen wel duiken maar het lijkt ze erg veel energie te kosten. Ze staan vaak op z'n kop in het water gelijk wilde eenden om zo aan hun kostje te komen.

Het voedsel bestaat uit waterplanten en hun zaden en wortels, waarbij verschillende zachte wieren de voorkeur genieten. Tijdens het "grazen" onder water eten ze ook allerlei kleine insecten, wormen en slakken.

In mei maken krooneenden een nest in dichte beplanting op oevers, altijd vlakbij het water. Als echte duikeenden kunnen ze niet zo heel goed op land lopen, dus nestelen ze echt vlakbij de waterkant. Een legsel kan uit wel 12 eieren bestaan, 8 is gemiddeld. De eieren zijn bleekgroen en worden in 27 dagen uitgebroed. De jongen zijn nestvlieders en kunnen vrijwel direct ook al zwemmen. De ouders voeren de jongen met wieren, fijn kroos en waterinsecten.
Jonge krooneenden kunnen vliegen als ze ruim 6 weken oud zijn.

Nadat de jongen zelfstandig zijn gaan de oudervogels om beurten in de rui, die ongeveer 4 weken duurt. De vogels kunnen dan niet of nauwelijks vliegen en zijn dan zeer kwetsbaar. In die periode verschuilen ze zich vaak onder de oevervegetatie om uit het zicht van rovers te blijven. Als beide ouders uitgeruid en de jongen groot en sterk zijn, verzamelen krooneenden zich in groepen op grote open wateren. Sommige groepen trekken dan naar het zuiden, andere blijven in Nederland, bv op het Markermeer.

Ook als siereend werden en worden krooneenden vaak gehouden, ze zijn zeer sterk en gewend aan ons klimaat.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.