allevogels


advertentieruimte

Pelecanus crispus

Kroeskoppelikaan - Pelecanus crispus - Dalmatian Pelican

De kroeskoppelikaan is een van de grootste van de zeven soorten pelikanen. Hij is rond de 160 cm groot en heeft een spanwijdte van maar liefst drie en halve meter. Hij is sterk verwant aan de Pelecanus onocrotalus, die wij de roze pelikaan noemen. De grijze kleur en de gekrulde veertjes op de kop van de kroeskop onderscheiden de soorten van elkaar.

Kroeskoppelikanen leven in het zuiden van Azië maar kwamen lang geleden ook in Europa voor, zelfs in Nederland. Diverse vondsten van fossiele botten bewijzen dit. In de winter trekken deze pelikanen nog zuidelijker, tot in China aan toe.

Zoals alle pelikanen, is ook de kroeskoppelikaan een echte viseter, een zogenaamde piscator. Ze gebruiken hun snavel als schepnet, waarbij de flexibele huid van de ondersnavel gigantisch kan uitrekken. Ze slikken alle prooien in hun geheel door, zelfs op het oog veel te grote vissen. Dit kunnen ze omdat ook de huid van de hals en de spieren daarin zeer flexibel zijn.
Als echte kolonievogels foerageren ze ook in groepen, ze jagen zelfs vaak door samen te werken. Ze vormen dan een grote kring en jagen vissen naar een centraal punt. Door de kring steeds kleiner te maken, wordt de vis bijeengedreven waarna de vogels toeslaan en hun buiken vol eten.

In het vroege voorjaar begint de broedtijd. Dan verkleurt de oranjegele ondersnavel van de mannetjes naar fel oranjerood, vermoed wordt dat dit dient als pronkmiddel. Deze pelikanen zijn monogaam maar kennelijk is wat imponeer- en pronkgedrag elk jaar weer nuttig. Beide vogels maken van stenen en wat takjes een grof nest op de grond dat bekleed wordt met uitwerpselen als een soort cement. Na diverse paringen worden er 2 tot 4 eieren gelegd. Beide ouders broeden deze om beurten in 30 dagen uit. De jongen krijgen voorverteerde vis uit de krop en lopen het nest uit als ze 6 weken oud zijn. Ze kunnen vliegen als ze 11 of 12 weken oud zijn en blijven gewoonlijk jarenlang in de groep van de ouders. Ze zijn geslachtsrijp als ze 4 jaar zijn en zoeken dan een partner voor het leven. Een nieuw gevormd koppel zoekt vaak een andere leefgroep op, zo voorkomen ze instinctief problemen met inteelt.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.