allevogels


advertentieruimte

Anas strepera

Krakeend - Anas strepera - Gadwall

De krakeend is een van de 47 soorten binnen het geslacht Anas. Linnaeus beschreef deze eend al in 1758 maar deelde hem in in het geslacht Mareca, dat is later gecorrigeerd. Er is één ondersoort beschreven, de areca strepera couesi, maar die is helaas uitgestorven.

Krakeenden lijken veel op wilde eenden, ze zijn ook ongeveer even groot, zij het wel vaak iets slanker. Het verschil zit vooral in de kleur. Krakeenden hebben geen groen en bij de mannetjes is een opvallende witte spiegel zichtbaar. Volwassen mannetjes hebben een donkere, bijna zwarte snavel, terwijl woerden bij de wilde eenden een gele snavel hebben.

In bijna geheel Europa komen deze eenden voor, alleen in het uiterste noorden (te koud) en het uiterste zuiden (te warm) niet of nauwelijks. In Nederland leven ze vaak langs de kust en in en rond de grote rivieren. Ze leven vooral in rivieren, grote plassen en meren met zoet water, maar ook de Waddenzee en de rivierdelta's bevalt ze wel.
Ze eten waterplanten, algen en wieren en vermoedelijk daarom zijn ze erg vaak te zien in de buurt van dijken, bruggen en andere bouwwerken. Op bijna al die bouwsels groeien veel algen en wieren.

Net als de wilde eenden brengen ook krakeenden grote nesten voort, 10 of 12 jongen si geen uitzondering. Dit doen ze niet zozeer uit luxe maar uit noodzaak. De kleine jongen zijn namelijk gewilde prooi voor diverse rovers. Reigers, kiekendieven en andere roofvogels, maar ook karpers en snoeken dunnen de groep jongen rap uit, als er 2 of 3 jongen per nest overleven, is dat al voldoende voor instandhouding van de soort.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.