allevogels


advertentieruimte

Ardeotis kori

Koritrap - Ardeotis kori - Kori bustard

Trappen (Otididae) komen voor in alle delen van de wereld op Amerika na. Het zijn grote loopvogels die echter wel degelijk ook kunnen vliegen. Er zijn 27 soorten beschreven, de vogel die wij hier behandelen is de Kori trap, een Afrikaanse soort.

De koritrap is een van de grootste trappen en hoort tot de zwaarste vliegende vogels. Een volwassen kori trap kan rond de 115 centimeter groot worden en bijna 20 kilo wegen. Hij is verwant aan de kraanvogels, maar het grootste verschil hiermee zijn de zeer krachtige poten. Er is geen (voor de mens) waarneembaar verschil tussen de mannen en de hennen al zijn hennen meestal wel een stuk kleiner.

Koritrappen leven meestal alleen of per paar op de uitgestrekte droge savannen. Ook in woestijnen en halfwoestijnen komen ze voor. Door hun perfecte schutkleuren vallen ze ondanks hun formaat nauwelijks op. Ze leven van allerlei kleine dieren, van insecten en reptielen tot slangen en knaagdieren. Daarnaast eten ze grassen en zaden.
Doordat deze trappen vrij groot zijn, verstoren ze tijdens hun gegraas veel insecten. Bijeneters maken daar handig gebruik van. Ze rijden mee op de rug van de koritrap en eten de daar landende gevluchte insecten. De trappen hebben hier het voordeel van dat hun verenpak vrij blijft van deze insecten.

In de broedtijd lijken de mannetjes nog groter dan ze al zijn. Ze zetten hun veren op en baltsen luid grommend om zoveel mogelijk hennen te imponeren. Een groepje mannetjes verzamelt zich en het uitsloven wordt gevolgd door vaak wel 30 hennen. Deze vogels zijn namelijk polygaam, dat wil zeggen dat de man er meerdere hennen op nahoudt.
Na de paringen maken de hennen elk een nest, de man bemoeit zich er verder niet meer mee. De nesten worden op de grond gebouwd van droge grassen. De hennen vertrouwen hierbij op hun schutkleuren, ze nestelen vaak open en bloot in gebieden met droog gras.

Elke hen legt 2 groenbruine eieren, rond de 8 cm groot. Tijdens het broeden vast de hen vaak dagen achter elkaar als ze het niet veilig vindt het nest even alleen te laten. Na 23 dagen komen de eieren uit en ook het voeren en opvoeden van de jongen is een taak voor de hen alleen. De jongen worden de eerste 2 weken gevoed met voorgeweekt en zacht voedsel, daarna krijgen ze langzaam aan steeds vaster eten. Als ze ruim een maand oud zijn, lopen de jongen met de moeder mee het nest uit.
Het duurt nog erg lang voor ze helemaal volwassen zijn, koritrappen zijn pas geslachtsrijp als ze rond de 5 jaar oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.