allevogels


advertentieruimte

Athene cunicularia

Konijnenuil - Athene cunicularia - Burrowing Owl

De konijnenuil wordt ook wel holenuil genoemd vanwege zijn nestelgewoonte, hij nestelt in tegenstelling tot alle andere uilensoorten niet in een boom maar in een hol in de grond. Het is een kleine uil, hij is gemiddeld slechts 24 cm groot en van oorsprong komt hij van de savannes van Midden- en Zuid-Amerika.

Met de komst van de mens heeft dit uiltje zich aangepast, tegenwoordig komt hij ook veelvuldig voor in bewoonde gebieden en zelfs in woonwijken. Hij jaagt niet alleen 's nachts, maar ook overdag. Hij jaagt op allerlei kleine prooidieren, muizen, kevers en andere grote insecten en kleine vogels. Bijna alle prooien worden met een verrassingsaanval geslagen vanaf een uitkijkpost.

Van muizen kiest de konijnenuil vaak één soort als favoriete prooi, die soort verschilt per leefgebied. Andere soorten muizen lopen daar veel minder kans gepakt te worden. Ook eekhoorns, die deze uiltjes toch regelmatig tegenkomen, worden nauwelijks als prooi gezien. Waarom dit is, weten onderzoekers nog niet.

Door zijn lange en onbevederde poten, kan de konijnenuil ook op de grond goed uit de voeten. Hij kan rennen maar ook graven. Als nest wordt vaak een verlaten hol van een konijn of prairiehond in beslag genomen, wat door de uilen naar wens wordt uitgegraven. In elk geval moet er een flinke tunnel zijn voor de eigenlijke nestholte.

De uiltjes slepen o.a. mest van grote grazers naar hun nestholte, ook bij de ingang van het nest wordt vaak mest gedeponeerd. Enerzijds wordt deze mest als isolatiemateriaal voor de nestholte gebruikt, anderzijds lokt de geur van de mest allerlei insecten, die dan weer eenvoudig gegrepen kunnen worden.

Het vrouwtje (wijf heet dat bij uilen) legt gemiddeld 8 witte eieren, meestal om de dag één. Het mannetje houdt de wacht en verdedigt het nest fel tegen alle mogelijke gevaren. Na 22 dagen broeden, komen de jongen uit. Beide oudervogels slepen dan onvoorstelbare hoeveelheden voedsel het hol in, de jongen zijn zeer grote eters. Na ongeveer 4 weken kruipen de jongen het nest uit en beginnen de vliegoefeningen. Ofschoon meestal alle eieren uitkomen, komen er gemiddeld maar 4 jongen gezond het nest uit, kennelijk is de concurrentiestrijd daar al keihard. De jongen worden nog zo'n 3 maanden door de ouders gevoerd.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.