allevogels


advertentieruimte

Anser albifrons

Kolgans - Anser albifrons - Greater White-fronted Goose

De kolgans is al in 1769 beschreven door Giovanni Antonio Scopoli, een naturalist uit Tirol. In de eeuwen daarna zijn er naast de nominaatvorm Anser albifrons albifrons nog 4 ondersoorten beschreven:

  • Anser albifrons frontalis
  • Anser albifrons gambeli
  • Anser albifrons elgasi
  • Anser albifrons flavirostris
Deze ganzen leven verspreid over 3 continenten; de nominaatvorm leeft in Azië en Europa, de andere 4 in Noord-Amerika waarvan de flavirostris het meest noordelijk. Deze wordt wel de Groenlandse kolgans genoemd en is een stuk donkerder dan de andere. Tegenwoordig wordt getwijfeld of deze laatste wel een ondersoort is, o.a. de broedzorg is totaal anders dan bij de andere albifrons-ondersoorten.

Kolganzen zijn gemiddeld ruim 70 cm groot, al verschillen de ondersoorten wel iets in formaat. Bij allemaal zijn de mannetjes zijn forser dan de vrouwtjes, verder is er geen zichtbaar verschil.

De verschillende populaties trekken in de winter allemaal zuidelijker, een groot deel overwintert in Nederland. Voor de trek gaan ze "opvetten", ze eten dan zoveel dat ze wel 40% in gewicht toenemen.

De kolgans eet voornamelijk plantaardig voedsel, vooral grassen. Daarnaast kruiden, jonge bladeren, zaden en granen. In de broedtijd eten ze ook slakken, wormen, kreeftjes, garnalen en insecten.

Kolganzen zijn zeer sociale vogels, ze leven het grootste deel van het jaar in enorm grote groepen, er zijn groepen gezien van wel 30.000 exemplaren. In de broedtijd leven ze in kleinere groepen van rond de 30 stuks. Ze broeden verspreid over bijna het gehele noordelijk halfrond.

In de late voorjaar maken de koppels (kolganzen zijn zeer monogaam) een nest op de grond en er is een enkel legsel per jaar. Meestal bestaat dat uit 5, soms uit 6 of 7 eieren. Dan ineens blijkt ook hoe sociaal deze ganzen zijn, jongen van het jaar daarvoor helpen de ouders bij het beschermen van het nieuwe nest. De incubatietijd is 4 weken en het duurt 3 jaar voor deze ganzen volwassen zijn. Het komt voor dat jongen ook zo lang bij de ouders blijven. Pas dan vormen ze zelf koppels die hun hele leven samen blijven.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.