allevogels


advertentieruimte

Chroicocephalus ridibundus

Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus - Black-headed Gull

De kokmeeuw is in Europa een veel voorkomende vogel. De foto hierboven is van een kokmeeuw in winterkleed, in de zomermaanden kun je hem herkennen aan de opvallend donkerbruine kop, die goed afsteekt tegen zijn witte lijf en grijze vleugels. Een andere naam voor deze vogel is kapmeeuw, vanwege zijn opvallende "kapje" in het zomerkleed.

Tot voor kort heette deze vogel "Larus ridibundus" en behoorde daarmee tot het geslacht Larus. Echter door DNA-onderzoek is ontdekt dat dit niet correct was. Hierop is besloten om deze soort onder te brengen bij het geslacht "Chroicocephalus"

De vogel is een redelijke standvogel, hoewel er wel enige trek waarneembaar is. Diverse vogels die bij ons in de zomer leven, trekken medio november weg richting het warmere zuiden van Europa, maar er zijn er ook die hier gewoon blijven overwinteren. In de wintermaanden wordt de groep die is achtergebleven, aangevuld met vogels die nog wat noordelijker leven. Deze trekken dan vervolgens rond maart / april weer weg om plaats te maken voor de vogels die terug komen uit het zuiden.

Kokmeeuwen leven op alle plaatsen waar veel voedsel te vinden is. Dit varieert van bewoonde gebieden, waar hij het restafval van de mens als voedsel gebruikt tot de waterkant, waar hij leeft van visjes en het voer dat door de mens gestrooid wordt voor de eendjes. Tijdens dit voeren, melden ze zich al snel in grote groepen aan om mee te snoepen van het aanbod aan voedsel.

De kokmeeuw eet ook kleine vogeltjes en muizen, maar hij kan ook zomaar in de lucht al vliegend een insect pakken. Verder vindt hij slakken, larven en wormen ook een lekker hapje. We kunnen dus stellen dat de vogel een alleseter is.

Zo rond half april gaan ze, in grote groepen, over tot broeden in de duinen en plassen rond om ons heen. De kokmeeuw stelt aan de constructie van zijn nest weinig eisen. Ze kunnen een nest maken van wat afval en een paar bladeren. In dit nest worden meestal maar 3 eieren gelegd, een enkeling legt er wel eens 4. Wat opvalt bij het leggen van de eieren, is dat ze dit met veel vogels tegelijk doen. De reden die hier waarschijnlijk achter zit, is dat ze daardoor minder kwetsbaar worden voor andere roofdieren. Een roofdier kan namelijk maar een bepaalde hoeveelheid eten per dag, hierdoor kan hij nooit grote schade aanrichten binnen de grote groep broedende koppels.

De eieren worden door beide ouders bebroed. De jongen komen na zo'n 23 tot 26 dagen uit het ei. Ze blijven vervolgens nog een dag of 3 in het nest. Het zijn dus een soort late nestvlieders. Na 5 tot 6 weken kunnen ze ook vliegen.

De ouders leggen maar 1 legsel en gaan aan het einde van het broedseizoen uit elkaar, om vervolgens het volgende jaar op zoek te gaan naar een nieuwe partner.

Tot slot nog een grappig feitje over de kokmeeuw. Het zijn voorbeeldige ouders voor hun eigen kroost, maar de jongen van een ander vinden ze maar lastig. Dit kan zelfs zover gaan dat ze de eieren, of zelfs de jongen, van een ander opeten.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.