allevogels


advertentieruimte

Aramus guarauna guarauna

Koerlan - Aramus guarauna guarauna - Limpkin

De Koerlan leeft in een groot gebied dat loopt van het Zuidoosten van de Verenigde Staten, via Mexico en Midden-Amerika, tot ongeveer het midden van Argentinië. Met zijn uiterlijk heeft de vogel veel weg van de rallen, echter zijn skeletbouw zou zeggen dat hij tot de familie van de kraanvogels behoort. Doordat beide niet helemaal passen, hebben ze besloten om de vogel in een aparte familie te zetten en wel de familie "Aramidae". Deze familie is hierdoor maar 1 soort groot en wel de hier beschreven Koerlan.

Van de Koerlan zijn de volgende 4 ondersoorten bekend:

  • Koerlan (Aramus guarauna guarauna)
  • (Aramus guarauna dolosus)
  • (Aramus guarauna elucus)
  • (Aramus guarauna pictus)

De koerlan is een echte moerasvogel die leeft in open, met gras begroeide moerassen en rijstvelden, maar ook gezien wordt in moerassige struik- en boomlandschappen. Zijn gedrag komt meer overeen met dat van een kraanvogel, dan dat van een ral. De koerlan toont zich open en bloot en zit graag in struiken en boven in hoge dode bomen. In zijn vlucht heeft de koerlan een merkwaardig uiterlijk, door zijn trage en zeer regelmatige vleugelslag wekt het de indruk dat het een langzaam aflopend opgewonden stuk speelgoed is. Vooral als hij met een gestrekte hals vliegt.

De koerlan is een luidruchtige vogel, hierdoor heeft hij allerlei bijnamen gekregen. In Suriname wordt hij bijvoorbeeld Krau-Krau genoemd. Zijn schallende roep 'klieoo, klieoo' is 's nachts, maar zeker 's morgensvroeg duidelijk te horen.

Het voedsel bestaat bijna alleen uit grote slakken (Pomacea) die in ondiep water worden gevonden. Het openen van de slakkenhuizen door de Koerlan is een lange tijd een omstreden verhaal geweest. Blijkbaar gaapt de snavel aan de punt enigszins, zodat de slak hiermee omsloten kan worden, om hem op die manier uit het huis te halen. Soms wordt het huis gebroken door het hard op een steen te gooien, waarna de slak vrijkomt. Jonge vogels krijgen kleine slakken of mosselen van de ouders, deze worden vervolgens met schaal en al opgegeten.

Het nest wordt in de buurt van het water gebouwd. Dit kan op de grond tussen de moerasvegetatie zijn, maar kan ook in een boom of struik boven het water zijn. In het nest worden 4 tot 8, vaalblauwe, eieren gelegd, die door beide ouders worden bebroed. Verder is over het broeden van deze vogel weinig bekend. Dit is wel een beetje vreemd, daar het toch een veel voorkomende vogel is die zeker niet schuw is.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.