allevogels


advertentieruimte

bubulcus ibis

Koereiger - bubulcus ibis - Cattle Egret

De Koereiger is een echte metropoliet maar van oorsprong komt hij uit Afrika. Met name in de laatste eeuw heeft deze reiger zich met groot succes verspreid over vele werelddelen. Zijn aanpassingsvermogen is groot, hij kan leven in woestijnachtige gebieden, op natte graslanden maar net zo makkelijk op de uitgestrekte droge toendra's. Ook in Nederland en België komen regelmatig waarnemingen voor van deze fraaie vogel.
De naam Koereiger dankt de vogel aan het feit dat hij vaak in de buurt van grazend vee te vinden is.

De Koereiger kent naast de nominaatvorm Bubulcus ibis ibis twee ondersoorten, de Bubulcus coromandus en de Bubulcus ibis seychellarum.
De nominaatvorm wordt wel de Westelijke Koereiger genoemd, de coromandus de oostelijke. De oostelijke broedt in Azië en Australië, de westelijke in alle andere delen, inclusief Noord- en Zuid-Amerika.
Door een aantal deskundigen wordt ook de ondersoort Bubulcus ibis seychellarum erkend, die zou alleen voorkomen en broeden op de Seychellen, een eilandengroep ten noorden van Madagaskar.

Koereigers zijn sociale vogels, ze leven in enorme kolonies, ook vaak met andere reigersoorten, ibissen en lepelaars samen. Anders dan de andere reigers, zijn koereigers niet altijd per sé in de buurt van water te vinden. Ze slapen in bomen, vaak ook met heel veel tegelijk.

Het voedsel van deze reigers bestaat voornamelijk uit insecten, vooral de zogenaamde paardenvliegen. Ongeveer de helft van het dagelijks menu wordt door deze vliegen gevormd. Verder eten ze krekels en sprinkhanen, spinnen, kikkers en kleine reptielen en amfibieën. Veel van deze prooidieren worden gegeten nadat ze zijn opgeschrikt door grazend vee, de slimme vogels wachten daar gewoon op.

In het broedseizoen krijgen de vogels de fraaie bruine veren die ze zo mooi maken. De man wordt dan wat agressiever en hij gaat zich enorm uitsloven. Met een hoop kabaal en gefladder probeert hij een vrouwtje te interesseren, meestal wordt dit gadegeslagen door een groep dames. Hij wacht tot de dame van zijn keuze hem benadert en dan is het koppel gevormd.

Van takken maakt het koppel een nest in een geschikte boom, alleen daar zijn ze niet de enige in. Vaak broeden er tientallen koppels in een en dezelfde boom. Elk koppel claimt een meter of twee, zodat het vaak een hels kabaal is voor iedereen een plekje gevonden heeft. Het Koereigervrouwtje legt dan 6 of 7 eieren, die de ouders gedurende 23 dagen om en om bebroeden. De eieren kunnen lichtblauw of lichtgroen zijn en worden steeds lichter naarmate ze langer bebroed zijn.

De jongen kruipen met tussenpozen uit het ei, meestal om de dag komen er twee jongen uit. Beide ouders voeren de jongen vaak en veel, zodat ze erg snel groeien. De jongen klimmen al met 3 weken het nest uit, maar het duurt dan nog wel 2 weken voor ze kunnen vliegen. Eenmaal uitgevlogen worden ze nog 2 weken verzorgd door de ouders voor ze zelfstandig zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.