allevogels


advertentieruimte

Sarkidiornis melanotos

Knobbelpronkeend - Sarkidiornis melanotos - Knob-billed Duck

Van de knobbelpronkeend bestaan 2 ondersoorten, een Afrikaanse en een Amerikaanse versie. Op de foto hierboven een Amerikaanse, de Sarkidiornis melanotos sylvicola en de eerste foto op de fotopagina is van een Afrikaanse, de Sarkidiornis melanotos melanotos, de rest van de foto's is weer de Amerikaanse. De Amerikaanse heeft donkere flanken, de Afrikaanse lichte.

Deze eend is zeer duidelijk herkenbaar aan de grote donkere knobbel op de snavel. Mannetjes zijn iets forser dan vrouwtjes en ook de knobbel is bij de man groter. Behalve de witte hals vallen ook de haast reflecterende vleugelveren op, paars, blauw, groen, net hoe het licht er op valt. Jonge vogels zijn overwegend bruin, ook de hals is dan nog niet mooi wit.

Knobbelpronkeenden leven tropische vochtige streken, altijd in de buurt van water. Moerassen zijn favoriete broedgebieden vanwege de ontoegankelijkheid voor rovers zoals de mens. Buiten de broedtijd leven ze in grote groepen, in de broedtijd zondert 1 man zich af met vaak 3 of 4 vrouwtjeseenden. Deze eenden slapen in bomen.

Als nestplek zoeken de vogels een goed verborgen hol in een boom of rots, of als het niet anders kan, in hoog riet of gras. De vrouwtjes nestelen redelijk dicht bij elkaar in de buurt, zodat de man de hele groep kan beschermen. Per legsel worden gemiddeld 12 eieren gelegd. Soms leggen meerdere vrouwtjes hun eieren in één groot nest, door meerdere vrouwtjes worden die dan in 4 weken uitgebroed.

De jongen zijn nestvlieders maar worden door de hele broedgroep uitstekend verzorgd en beschermd. Ze zijn zelfstandig als ze ongeveer 2 maanden oud zijn.

De knobbelpronkeend heeft een gevarieerd menu. Hij eet graszaden, bloemen, waterplanten, insectenlarven, land- en waterinsecten en kleine vissen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.