allevogels


advertentieruimte

Kluut Recurvirostra avosetta

Kluut - Recurvirostra avosetta - Pied Avocet

De Kluut is een 42 cm grote vogel uit de familie Kluten (Recurvirostridae). In Nederland komt de kluut tijdens het broedseizoen voor langs talrijke plassen, onder andere op de wadden en rond het Lauwersmeer. Nederlandse kluten zijn trekvogels en brengen de winter door langs de kusten van Zuidwest-Europa of West-Afrika.

Kluten zoeken hun voedsel voornamelijk in het water, ze bewegen hun snavel daarbij zijwaarts. Ze eten allerlei kleine waterdieren, wormen, pieren, slakken, garnalen en schaaldiertjes. Kluten kunnen ook goed zwemmen. Op het land eten ze ook insecten.

Kluten maken niet echt een nest, een eenvoudig kuiltje tussen wat planten of stenen voldoet. De pop legt er vier eieren in, die door beide vogels zo'n 25 dagen bebroed worden. De jongen zijn nestvlieders en zijn bedekt met grijs gevlekt dons. Als ze zich stil houden, blijkt dat een perfecte schutkleur te zijn. Het duurt nog zo'n 5 weken voor de jongen zelfstandig zijn.

Rond september verzamelen jonge kluten zich in zeer grote groepen voor ze aan de trek beginnen. Het door de zomer opgewarmde water van de Waddenzee biedt ze dan voldoende voedsel om een reserve op te bouwen voor de lange vlucht. Volwassen kluten vertrekken vaak pas eind oktober.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.