allevogels


advertentieruimte

Charadrius dubius

Kleine Plevier - Charadrius dubius - Little Ringed Plover

De kleine plevier is met zijn 16 cm de kleinste vogel uit de familie kieviten en plevieren (Charadriidae). De familie omvat 11 geslachten met daarin 67 soorten, waarvan maar liefst 44 soorten plevieren. Het geslacht Charadrius omvat 31 soorten.
De kleine plevier is voor het eerst wetenschappelijk beschreven door de Oostenrijker Giovanni Antonio Scopoli, in 1786.

Kleine plevieren komen in ons land voor van ongeveer half maart tot oktober, in de winter leven deze fraaie loopvogeltjes in Afrika. Ze prefereren zoet water boven het brakke water van de kuststreken en komen dan ook vaker in het binnenland voor dan de andere bij ons voorkomende plevieren, die vooral kustvogels zijn. Deze pleviertjes zijn niet kieskeurig waar het hun leefgebied betreft, ze maken net zo makkelijk gebruik van zandopspuitingen als van eeuwenoude rivieroevers. Zolang er maar natte oevers en strandjes te vinden zijn, is het al snel goed.

Op die strandjes en in ondiep water zoeken ze hun kostje bij elkaar en dat bestaat volledig uit dierlijk voedsel. Ze eten zoetwatergarnaaltjes en -kreeftjes, watervlooien en andere waterinsecten, spinnen, wormen, schelpdiertjes en slakjes. Ze houden van helder water, ze zoeken hun voedsel vooral op zicht. Ze zijn in staat elke rimpeling in het water, elk spoortje in het zand te onderscheiden van "normaal" en vinden zo prooidiertjes die grotere vogels missen.

In de broedtijd, tussen april en juli, zoeken de kleine plevieren een geschikte broedplaats. Soms per koppel, soms in kleine groepjes, zoeken ze afgelegen oevers met grind of grof rivierzand. Als nest maakt elk koppel een simpel kuiltje, liefst in een laagje grind. De eieren hebben de de kleuren van kiezels en vallen dan het minst op. Een legsel bestaat gemiddeld uit 4 eitjes.
De man en de pop broeden de eieren om beurten uit in totaal 24 dagen. Ook het voeren van de jongen doen beide ouders. De jongen kunnen lopen zodra ze opgedroogd zijn, vliegen kunnen ze als ze ruim 3 weken oud zijn.
Kleine plevieren worden gemiddeld 4 jaar oud en zijn geslachtsrijp als ze 2 jaar zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.