allevogels


advertentieruimte

Butorides virescens

Kleine Groene Reiger - Butorides virescens - Green Heron

De kleine groene reiger, ook wel gewoon groene reiger genoemd, bewoont de wetlands in een gebied van de Verenigde Staten tot aan Colombia en het Caribische gebied. Door zijn wijde verspreiding zijn er diverse ondersoorten ontstaan.
Wie bedacht heeft dat dit fraaie dier groene reiger moet heten? Wij zien niet veel groen...

  • Butorides virescens anthonyi (Mearns, 1895)
  • Butorides virescens bahamensis (Brewster, 1888)
  • Butorides virescens frazari (Brewster, 1888)
  • Butorides virescens maculata (Boddaert, 1783)
  • Butorides virescens virescens (Linnaeus, 1758)

Het voedsel van de kleine groene reiger bestaat hoofdzakelijk uit vis, daarnaast eet hij kikkers, insecten, spinnen en kleine reptielen. De vangtechniek van deze reigersoort is best uniek te noemen. Hij gebruikt namelijk zijn pas gevangen kleine prooien als lokaas voor een grotere prooi.

Het nest wordt meestal gebouwd in een boom, maar soms ook langs de waterkant. Dit geniet niet de voorkeur, daar de eieren langs de waterkant een makkelijke prooi zijn voor rovers. In het nest, dat bestaat uit gestapelde takken met daar overheen bladeren, worden 3 tot 6 eieren gelegd. De eieren worden door zowel de man als de pop bebroed. Na 19 tot 21 dagen komen de eieren uit. De man en de pop zorgen samen voor het voedsel voor de kleine spruiten. Na 20 dagen verlaten de jongen het ouderlijk nest, waarna het nog ruim 2 weken duurt voor ze volledig zelfstandig zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.