allevogels


advertentieruimte

Tringa flavipes

Kleine Geelpootruiter - Tringa flavipes - Lesser Yellowlegs

De Kleine Geelpootruiter is een van de soorten uit de familie strandlopers en snippen (Scolopacidae). Hij werd al in 1787 wetenschappelijk beschreven en er zijn nooit ondersoorten van gevonden.
Deze fraaie ruiter is rond de 27 cm groot, alhoewel hij forser lijkt door de lange poten. Die poten zijn dan ook meteen de reden van de naam, ze zijn ècht geel. Op de pootkleur na lijkt de vogel behoorlijk op de tureluur, al is van dichtbij het verschil in tekening wel goed te zien.

Kleine Geelpootruiters leven in Noord-Amerika, ze broeden in het hoge noorden en trekken in de winter zuidelijk, tot in Zuid-Amerika zelfs. Af en toe verdwalen er exemplaren en doen ze Europa aan. Aan de kusten vinden ze vaak voldoende voedsel om op krachten te komen en kunnen ze weer de oversteek terug aan.
De foto's hier zijn gemaakt aan de Waddenkust, in december van 2013. Een enkel exemplaar trok vele vogelaars naar een heel klein plasje, waar de vogel zich wekenlang liet bewonderen.

Het voedsel van deze kleine ruiter bestaat uit insecten, wormen en schaal- en schelpdiertjes. Met de lange snavel pikt hij deze uit de zanderige of modderige bodem.

Kleine Geelpootruiters broeden in eenvoudige nesten op de grond, beide ouders broeden de eieren en uit en zorgen voor de jongen. De jongen zijn nestvlieders, ze lopen het nest al uit als ze net opgedroogd zijn.
Een opmerkelijk feit; de vrouwtjes verlaten de jongen en hun partner vaak al voor de jongen kunnen vliegen. De man doet de laatste 2 weken van de zorg helemaal alleen. Voor dit bijna tegennatuurlijke gedrag van de moedervogel is nooit een verklaring gevonden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.