allevogels


advertentieruimte

Microcarbo melanoleucos

Kleine Bonte Aalscholver - Microcarbo melanoleucos - Little Pied Cormorant

De kleine bonte aalscholver is een van de maar liefst 40 soorten in de familie aalscholvers (Phalacrocorax). Hij komt voornamelijk in Australië voor, maar ook in Nieuw Zeeland en op diverse eilandstaten in de nabijheid. In Nieuw Zeeland wordt hij ook wel Kawaupaka genoemd, de Maori-naam. In Nieuw Zeeland heeft deze soort een zwart-witte in plaats van een witte hals, maar het is wel dezelfde vogel. Er zijn namelijk 3 ondersoorten beschreven:

  • Microcarbo melanoleucos melanoleucos (komt alleen in Australië voor)
  • Microcarbo melanoleucos brevicauda (komt voor op de Solomoneilanden)
  • Microcarbo melanoleucos brevirostris (voornamelijk in Nieuw Zeeland

Louis Jean Pierre Vieillot beschreef deze vogel in 1817, de naam Microcarbo betekent klein zwart en melanoleucos komt van het Grieks en betekent zwart-wit. "Klein" is dit geval een ruim begrip, de kleine bonte is toch nog altijd zo'n 56 cm groot. Hij heeft een kortere snavel dan de meeste andere aalscholvers. Een deel van deze vogels heeft een kuif van lange dunne veren, dit is gemiddeld bij een kwart van de vogels het geval. Er is geen geslachtsverschil zichtbaar en jonge vogels zijn meer bruin dan zwart.

Het voedsel vindt deze aalscholver op de bodem, garnalen en kreeftjes vormen het hoofdbestanddeel, verder eet hij kleine (plat)vissen, aaltjes en allerlei insectenlarven. Bij iets te grote platvissen wordt de prooi aan het wateroppervlak eerst in de goede richting gedraaid, hierbij zijn meeuwen nogal eens een storende factor.

Ook deze aalscholver broedt het liefst in kolonie en vaak samen met ibissen en andere vogels. Van takken, bladeren en riet wordt een platform gebouwd, meestal op de wortels van Eucalyptusbomen die in het water staan. De hen legt 4 of 5 grote lichtblauwe eieren, deze zijn bedekt met een slijmerig laagje. Op die manier zijn ze beschermd tegen de mest, aalscholvers bevuilen hun nest namelijk behoorlijk. De eieren worden 4 weken bebroed en de jongen klimmen 6 weken later pas voor het eerst het nest uit.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.