allevogels


advertentieruimte

Vanellus vanellus)

Kievit - Vanellus vanellus - Northern Lapwing

De kievit is de meest voorkomende weidevogel in Nederland. Nederland herbergt meer kieviten dan de ons omringende landen bij elkaar. Waarschijnlijk is dat te danken aan de grote hoeveelheden grasland en andere landbouwgronden in ons land, het favoriete leefmilieu voor de kievit. Kieviten zijn forse vogels, rond de 30 cm groot. Ze houden van open ruimte, waar ze eventuele vijanden snel genoeg zien aankomen.

Hoewel kieviten vaak op de grond gezien worden, zijn het uitstekende vliegers. Vooral tijdens de balts halen de mannetjes ware stunts uit. De man met de meest spectaculaire duikvluchten wint vaak meerdere vrouwtjes voor zich. Ook om het territorium aan te duiden worden vaak ware shows weggegeven.

Het hoofdvoedsel van de kievit wordt gevormd door wormen. Daarnaast eten ze allerlei insecten en wat onrijpe zaden. De beschikbaarheid van wormen bepaalt ook hoeveel vogels zich kunnen vestigen in een bepaald gebied. Als het echt vriest, trekken ze naar Zuid-Europa, maar meestal zijn het echte jaarvogels.

Kieviten broeden op de grond, ze maken in het gras een eenvoudig kuiltje en leggen daar gemiddeld 4 eieren in. De eieren hebben een prima schutkeur. De vogels broeden om beurten, totaal een kleine 4 weken. De jongen zijn nestvlieders, ze kunnen lopen zodra ze opgedroogd zijn.

Bekend gedrag tijdens het broeden is de afleidingsmanoeuvre van de kievit. Als er een rover in beeld komt, lopen de vogels eerst snel een eind bij het nest vandaan. De jongen drukken zich plat, zodat ze bijna onzichtbaar zijn. De volwassen vogel begint dan te spartelen alsof hij gewond is, daarmee de rover zijn kant uit lokkend. Als het gevaar vlakbij is, vliegt hij met grote snelheid weg, van het nest af, zodat de rover het hopelijk opgeeft.

De kievit, weer zo'n "gewone weidevogel" die bij nader inzien bijzonder fraai en bijzonder is.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.