allevogels


advertentieruimte

Kemphaan - Philomachus pugnax - Ruff

Philomachus pugnax

De kemphaan is bij veel mensen vooral bekend als de vogel met de prachtige kraag. Die fraaie kraag hebben mannetjes kemphanen inderdaad, maar alleen in het broedseizoen. Zodra dat over is, vallen de pronkveren uit, alleen de kleur blijft wat langer zitten, Zo zijn ook mannen en hennen uit elkaar te houden, alleen mannen zijn zo contrastrijk gekleurd.

Het voedsel van kemphanen bestaat voor het grootste deel uit kleine waterdiertjes. Daarnaast eten ze zaden, wormen, spinnen en slakjes.

In ondiep water zoeken ze hun voedsel door de bodem af te speuren met hun snavel, dit kunnen ze razendsnel, ze lopen langzaam en pikken bijna voortdurend in de bodem als ze op voedseljacht zijn.

Kempen betekent vechten, de kemphaan dankt zijn naam aan de gevechten om de vrouwtjes. De hanen kiezen een vrij kale open plek uit als soort arena. Daar vechten ze een heuse strijd om de dames. Die dames zoeken na de paringen een rustige plek om te broeden, de hanen bemoeien zich daar niet mee.

Kemphanen broeden op de grond op graslanden en in moerasgebieden. Ze broeden van april tot half juni, vroeger heel vaak ook in Nederland en belgië, nu slechts sporadisch helaas. Meestal trekken ze eerst door naar Scandinavië, nadat de winter doorgebracht hebben in Afrika.

De kemphaanhen legt in een simpel, maar goed verborgen nest 3 of 4 eieren, die ze in 24 dagen uitbroedt. De kuikens zijn nestvlieders en lopen vrijwel direct achter moeder aan. Zij zoekt voedsel voor ze dat ze zelf moeten oppikken. De jongen vliegen al uit als ze ongeveer 4 weken oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.