allevogels


advertentieruimte

Ploceus  
rubriginosus Kastanjewever

Kastanjewever - Ploceus rubiginosus - Chestnut Weaver

De kastanjewever is een van de soorten wevers binnen de familie Ploceidae. Hij leeft in grote delen van Afrika, o.a. in Eritrea, Ethiopië, Kenia, Namibië, en Oeganda. Deze wever is ongeveer 14 cm lang en door zijn bruine lichaamskleur en zwarte kop is hij gemakkelijk te onderscheiden van andere weversoorten.
Er is ook nog een ondersoort, de Ploceus rubiginosus trothae.

Kastanjewevers leven in grote groepen in open gebieden met bosjes en wat bomen. Ze eten zaden, bloemen en nectar, maar ook een groot deel dierlijk voedsel. Dat kan bestaan uit vlinders en motten, wespen en bijen, mieren en spinnen. Ze zoeken hun voedsel deels op de grond, vliegende prooien worden vaak in de vlucht gevangen.

Kastanjewevers zijn monogaam, een koppel wordt gevormd voor het leven, maar ze broeden wel in kolonies. In één boom worden vaak tientallen, soms honderden nesten gezien. De man bouwt een groot nest van gras en repen van bladeren. Hij hangt het nest aan een tak en zorgt dat de ingang aan de onderkant zit.

Als de pop het nest heeft geïnspecteerd en goedgekeurd, maakt zij de binnenkant af met fijnere materialen. Dan legt ze haar witte eitjes, soms wel 6. Terwijl de pop broedt, bewaakt de man het nest. Na ongeveer 13 dagen komen de jongen uit, deze worden de eerste weken met uitsluitend dierlijk voedsel gevoerd. Na krap 3 weken vliegen ze uit, ze blijven dan nog ongeveer 2 weken afhankelijk van de ouders en blijven daarna vaak hun leven lang bij dezelfde groep.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.