allevogels


advertentieruimte

Garrulax poecilorhynchus berthemyi

Kastanjevleugelgaailijster - Garrulax berthemyi - Chestnut-winged Laughingthrush

De kastanjevleugelgaailijster is een vogel die ornithologen en zoölogen al heel wat jaren bezighoudt. De indeling als ondersoort is gewijzigd en de vogel wordt nu als een aparte soort gezien binnen het geslacht Garrulax, al wordt door sommigen nog altijd aan de juistheid daarvan getwijfeld. Wij laten die discussie aan ons voorbijgaan en richten ons op de schitterende vogel zelf.

Kastanjevleugelgaailijsters zijn vogels van rond de 27 cm groot, poppen zijn meestal 1 of 2 cm kleiner. Ze komen voor in het zuidoosten van China. Ze leven daar in groepen van gemiddeld 10 exemplaren in dichte wouden en bamboebossen in bergachtig gebied. De vogels komen vaak op de grond en verblijven voornamelijk in de onderlaag van de begroeiing.

Deze gaailijsters voeden zich hoofdzakelijk met insecten, slakjes en wormen. Af en toe eten ze ook rijp fruit. Ze zoeken in groepjes de bosbodem af en jagen daarbij op alles wat maar klein genoeg is om op te eten.

In de broedtijd scheiden broedrijpe koppels zich af van de groep en zoeken een rustig plekje voor een nest. De man is in die tijd werkelijk een fantastische zanger, bijna constant probeert hij de pop met fraaie zang te verleiden tot paren. Man en pop bouwen samen het nest, meestal van bamboebladeren. Vlak voordat het nest klaar is, staat de pop diverse paringen toe en een paar dagen later legt ze het eerste ei. Een legsel bestaat gewoonlijk uit 2 of 3 eieren, deze zijn lichtblauw van kleur.
Na 13 of 14 dagen broeden kruipen de jongen uit het ei. Deze worden vaak en veel gevoerd en groeien razendsnel. Al na 15 dagen zijn de jongen bevederd en al op de nestrand te zien. Ze zijn dan nog wel een stuk valer dan de oudervogels maar ook dat verandert snel. Binnen 4 maanden zijn de vogels volledig op kleur.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.