allevogels


advertentieruimte

Kapoetsensijs

Kapoetsensijs - Carduelis cucullata - Red Siskin

De kapoetsensijs komt in het wild voor in Venezuela en Colombia, in en rond gebieden met bossages. Het is een vogel van rond de 11 cm en hij is verwant aan de Europese sijs. De man kan prachtig fel rood laten zien, de pop is iets minder spectaculair gekleurd.

de kapoetsensijs is een bijzonder actieve vogel, het lijkt soms wel of ze geen moment stilzitten (zie foto). :-)

Voor kapoetsensijzen is een speciale zaadmengeling in de handel verkrijgbaar, grofweg bestaat dat uit een mengeling van tropisch zaad en kanariezaad, aangevuld met diverse wilde zaden.
Verder is het voeren van verse onkruidzaden bijzonder goed, uit allerlei verschillende planten haalt de kapoetsensijs namelijk de bouwstoffen voor de rode kleur. Kunstmatige kleurstof gebruiken is beslist niet noodzakelijk.

Naadloos gesloten pootring
Vanwege nogal wat verwarring over het al dan niet verplicht ringen van de Kapoetsensijs, hier een stukje uit een CITES-nieuwsbrief van januari 2009.

"Volgens de nationale regelgeving (artikel 12, lid 1 onder a) van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten is het niet verplicht om Bijlage X-vogels, die aantoonbaar in gevangenschap zijn gefokt (zie CITES Nieuwsbrief juni 2008), te voorzien van een naadloos gesloten pootring."

Ringen met gewone ringen is wel de meest handige manier om de herkomst aan te tonen overigens. De aanbevolen ringmaat is 2,5 mm.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.