allevogels


advertentieruimte

Brotogeris versicolorus chiriri

Kanarievleugelparkiet - Brotogeris versicolorus chiriri - Canary-winged Parakeet

De kanarievleugelparkiet leeft in groepen in de bossen in een groot deel van Brazilië en Bolivia en in het noorden van Argentinië en Paraguay. De kanarievleugelparkiet is een van de ondersoorten van de witvleugelparkiet. Een overzicht van deze soort ziet er als volgt uit.

  • Behns kanarievleugelparkiet (Brotogeris versicolorus behni)
  • Kanarievleugelparkiet (Brotogeris versicolorus chiriri)
  • Witvleugelparkiet (Brotogeris versicolorus versicolorus)

Het voedsel bestaat grotendeels uit fruit en zaden, soms eten de vogels ook nectar, bloemknoppen en insecten.

Het nest wordt gebouwd in een gat in een boom, maar ook een termietennest is een geschikte broedplaats. In het nest worden 4 tot 5 eieren gelegd, die gedurende 23 dagen worden bebroed. Na ongeveer 8 weken verlaten de jonge vogels het nest. De jongen blijven na het uitvliegen in de groep. Deze groep blijft bij elkaar tot het volgende kweekseizoen aanbreekt.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.