allevogels


advertentieruimte

Anthropoides virgo

Jufferkraanvogel - Anthropoides virgo - Demoiselle Crane

De jufferkraanvogel is ook onder de wetenschappelijke naam Grus virgo bekend, maar zoals inmiddels misschien bekend, wij gebruiken het liefst de meest gebruikte naam in onze artikelen, in dit geval dus Anthropoides.
Jufferkraanvogels leven in Azië, verspreid over het hele zuiden en een groot aantal exemplaren trekt in het najaar naar Afrika om daar te overwinteren. Hoe oostelijker ze leven, hoe minder ze wegtrekken. De trek leggen de vogels af in enorm grote groepen, soms van wel tienduizend of meer exemplaren.

De juffer is rond de 110 cm groot en overwegend grijs van kleur. Het is een bewoner van vochtige tot drassige streken, altijd in de buurt van water. Naast een zandbad neemt deze kraanvogel ook graag een bad in het water om zijn verenpak te onderhouden. Vooral de sierlijke pluimveren moeten erg vaak gepoetst worden.

Jufferkraanvogels kunnen we gerust omnivoren noemen, alles wat in de bek past, wordt gegeten. Naast bladeren, zaden en vruchten eten ze insecten, reptielen, slakken, wormen en andere ongewervelde dieren, kleine knaagdieren en zelfs kleine vogels. Ondanks dat ze uitstekend kunnen vliegen, zoeken ze al hun voedsel op de grond.

In de broedtijd dansen de jufferkraanvogels nog uitbundiger dan ze het hele jaar doen om zo de band tussen de koppels te versterken. Elk koppel maakt van bladeren, takken en waterplanten een eenvoudig nest op de grond, vaak verscholen tussen hoge oeverbeplanting. Een legsel bestaat gewoonlijk uit 2 eieren en het vrouwtje broedt deze in ruim 4 weken uit.
De jongen zijn nestvlieders en kunnen zelfs meteen zwemmen, gelijk eenden. Het duurt dan nog wel twee maanden voor ze ook kunnen vliegen en al die tijd worden ze door beide ouders gevoerd. Jonge kroonkraanvogels zijn volwassen als ze 10 maanden oud zijn en geslachtsrijp als ze 2 jaar zijn. Ze kunnen ruim 20 jaar oud worden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.