allevogels


advertentieruimte

Trichoglossus johnstoniae

Johnstones lori - Trichoglossus johnstoniae - Mindanao Lorikeet

Johnstones lori

De Johnstones lori komt alleen voor op Mindanao, het op één na grootste eiland van de Filipijnen. Hij wordt daarom ook wel Mindano lori genoemd. Dit fraaie vogeltje, hij is net 20 cm groot, is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1903 door de Duitse ornitholoog Ernst Johann Otto Hartert.
Pas in 1959 werd door Dioscoro S. Rabor, een Filipijns zoöloog en natuurbeschermer en Austin Loomer Rand, een Canadese dierkundige een ondersoort beschreven, de Trichoglossus johnstoniae pistra. Deze leeft alleen in het westen van het eiland. Uiterlijke verschillen tussen de twee ondersoorten zijn mij niet bekend.

Deze Lori's leven in hooggelegen vochtige wouden, op hoogtes tot wel 3000 meter. De bossen bestaan uit enorme eiken en kastanjebomen en hogerop vooral naaldbomen. Tussen die bomen groeien allerlei bloeiende en vruchtdragende planten, precies het voedsel dat deze Lori's nodig hebben. Ze eten verschillende soorten fruit, stuifmeel en nectar en vullen dit aan met kleine insecten.

Deze Lori's leven in groepen van tussen de 20 en 40 exemplaren, ze gaan in de ochtend op zoek naar voedsel in hooggelegen gebied en zakken in de loop van de dag af naar ongeveer 1000 meter. Ze slapen daar in groepen in de dichte beplanting. Tijdens het vliegen maken ze bijna constant vrij hoge, schelle geluidjes. Als ze eten zijn ze wat rustiger, maar ze lijken door zacht gekwetter toch contact met elkaar te houden.

De Johnstoneslori broedt in een holte, liefst zo hoog mogelijk in een boom. In maart of april zoekt een koppel een geschikte holte en maakt deze schoon. Met alleen wat fijngeknaagd vermolmd hout op de bodem is het nest al klaar. De pop legt per legsel 2 witte eieren die beide ouders om beurten bebroeden. Na ruim 3 weken kruipen de jongen uit hun ei en ze blijven dan nog 5 weken in het nest voor ze uitvliegen. Beide ouders voeren ze tot ze helemaal zelfstandig zijn, dat is als ze ruim 2 maanden oud zijn. Ze kleuren langzaam, het kan wel een maand of 9 duren voor ze net zo mooi zijn als de ouders. Ook bij de jongen is er geen verschil te zien tussen mannen en poppen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.