allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Aratinga jandaya

Jendayaparkiet - Aratinga jandaya - Jandaya Parakeet or Jenday Conure

Jendayaparkieten behoren tot de aratinga's, een geslacht met 19 soorten met 35 ondersoorten. De jendaya en de zonparkiet worden wel de goudkoppen onder de aratinga's genoemd.
De Jendayaparkiet is een vogel van rond de 30 cm die leeft in Zuid-Amerika, met name in Brazilië. Hij is zo verwant aan de zonparkiet, de solstitialis, dat een aantal deskundigen zelfs meent dat de jendaya daar een ondersoort van is. De jendaya heeft echter groene vleugels waardoor hij toch gemakkelijk van de zonparkiet te onderscheiden is.

Jendaya's leven in bergachtig gebied met een savanneklimaat, dat wil zeggen dat er ook een droge periode is in een verder warm vochtig jaar. Het zijn bewoners van lage bomen en struiken en ze klimmen en klauteren net zo gemakkelijk als dat ze vliegen.
Jendayaparkieten zijn sociale vogels, ze leven meestal in groepjes. In kleine groepen trekken ze door hun leefgebied op zoek naar voedsel. Beslist nuttig te vermelden is dat het nogal lawaaimakers kunnen zijn. De vogels houden bijna constant contact met elkaar door harde geluiden. Ook in gevangenschap kunnen ze flink schreeuwen bij tijd en wijle.

In het wild leven deze parkieten dus voornamelijk in bomen en struiken, daar verzamelen ze ook hun voedsel. Het menu bestaat uit allerlei vruchten, zaden, bloemen en knoppen die ze liefst vers uit boom of struik plukken, ze komen niet vaak op de grond. In gevangenschap vormt dus een zaadmengsel alleen beslist geen complete voeding voor deze prachtvogels.
Naast de voeding knagen ze graag en veel, door continue verse wilgentakken aan te bieden, kunt u ook aan die behoefte voldoen.

Jendayaparkieten zijn holenbroeders, in het wild broeden ze in holtes hoog in bomen. De pop maakt de bodem door krabben en kauwen geschikt als nestplaats, er wordt verder geen of nauwelijks nestmateriaal het nest in gebracht. Na diverse paringen legt de pop gemiddeld 5 eieren, er kunnen wel enkele dagen tussen zitten per ei. De broedduur bedraagt rond de 25 dagen, maar vaak is het eerste jong al een week uit het ei voor de laatste kipt. Beide oudervogels voeren de jongen zeer vaak en het lukt het koppel dan ook vaak om alle jongen groot te brengen, het zijn prima ouders. De jongen kruipen het nest uit als ze zo'n 8 of 9 weken oud zijn.

In Europa is de eerste kweek geregistreerd in 1850, in Oostenrijk. In gevangenschap kan de jendaya wel 30 jaar oud worden, over de levensverwachting in het wild zijn geen gegevens bekend.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.